Odwiedziny w domach – kolęda

  • Piątek 28.12.2012 od godz. 9.00 ul. Mszczonowska począwszy od Rynku
  • Sobota 29.12.2012 od godz. 9.00 Rusiec – ul. Szkolna, Nadrzeczna i ul. Warszawska w Nadarzynie od godz. 15.00