14 listopada „Dzień dzielenia się dobrem – Dzień dobra

Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości”

kard. Stefan Wyszyński

Drodzy Państwo,

14 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, a także Dzień Ubogich.

Tego dnia przypada również Światowy Dzień Seniora. Dzień ten jest doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na zagadnienie jakości życia osób starszych.

Aby podkreślić wagę i troskę o byt wymienionych grup społecznych uznaliśmy, że 14 listopada w Parafii św. Klemensa w Nadarzynie będzie

„Dniem dzielenia się dobrem” – „Dzień dobra”.

Z tej okazji Parafialny Zespół Caritas przygotował drobne upominki, jako wyraz życzliwości, pamięci i wdzięczności za każdy gest dobra wobec drugiego człowieka, wobec siebie nawzajem.

Ideą Caritas jest propagowanie i niesienie pomocy bliźnim.

Przekazujemy chleb który jest symbolem dzielenia się czasem, uwagą, troską i miłością.

Z życzeniami zdrowia i pogody ducha,

Księża i Wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas w Nadarzynie.

Nadarzyn, 14 listopada 2021 roku