1% na CARITAS

CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym i pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc naszych Darczyńców.

Dołącz do nich i Ty wspierając działania naszego Caritas poprzez:

  • przekazanie 1% podatku dochodowego,
  • wpłaty na konto Parafii z dopiskiem Caritas (Nr r-ku 33 96780002 0001 7385 2021 0001 )
  • przekazanie darów rzeczowych ( odzież, obuwie, pościel)
  • udostępnienie samochodu dostawczego na transport żywności z magazynu AW,
  •  włączenie się do pracy w wolontariacie
  •  wspieranie prowadzonych akcji ( paczki świąteczne, pomoc poszkodowanym, doposażenie szkolne)

Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:

  • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
  •  wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas Archidiecezji Warszawskiej – 0000225750
  •  W polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz naszego Caritas).
  •  wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Caritas mieści się w budynku parafialnym.

Nadarzyn ul. Kościelna 1 tel. 728 947 323