10 lat działalności Parafialnego Caritas

10  lat działalności Parafialnego Caritas

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
św. Jan Paweł II

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie, Mieszkańcy Gminy Nadarzyn
10 lat temu na wniosek ks. Proboszcza Andrzeja Wieczorka został powołany Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie, oraz Zespół wolontariuszy. Podjęto działania, byśmy zgodnie ze słowami Ewangelii mogli wywiązywać się z uczynków miłosierdzia wobec słabszych, chorych, starszych. Wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i dobrego słowa. A zatem Parafialny Caritas to wspólne dzieło parafii. Dzieło wszystkich, którzy udzielają wsparcia z myślą o bliźnich – bezinteresowna i życzliwa pomoc to właśnie idea Caritas – idea miłości bliźniego. Na przestrzeni lat podejmowaliśmy różne działania. Pomagaliśmy podopiecznym w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego tj. braku pieniędzy na żywność, leki, opał. Służyliśmy radą, pomocą, dobrym słowem. Realizowaliśmy program unijny prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej wydawaliśmy żywność która była dużym wsparciem dla naszych podopiecznych. Od kilku lat brak programu unijnego wypełniają zbiórki żywności prowadzone przez harcerzy. Życzliwość właścicieli sklepów i Państwa jako klientów, którzy hojnie napełniają kosze żywnością pozwala nam przygotować paczki świąteczne a przy dobrym gospodarowaniu wspierać potrzebujących w ciągu całego roku. Dzięki życzliwym Ofiarodawcom, ofiarom złożonym na tacę, prowadzonym zbiórkom do puszek, rozprowadzaniu świec i palm wielkanocnych, oraz z 1% odpisu od podatku mogliśmy dofinansowywać zakupy leków, opału, wspomóc w doposażeniu szkolnym, dofinansować wyjazdy na kolonie i obozy rehabilitacyjne. Dzięki Darczyńcom pomagaliśmy rzeczowo zaopatrując w odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, meble. Podejmowaliśmy też działania niosące pomoc rodzinom poszkodowanym w zdarzeniach losowych takich jak powódź, pożar, poważne choroby, niepełnosprawność. W 2010 roku wspólnie z Władzami i mieszkańcami całej gminy przeprowadziliśmy dużą akcję pomocy dla powodzian z Sandomierza. Zawieźliśmy 7 transportów darów rzeczowych po kilka ton każdy. 10 lat działalności naszego Caritas pozwala z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jesteśmy wrażliwą społecznością. Każdy apel, prośba o wsparcie danego dzieła spotykała się ze zrozumieniem i dużą życzliwością.
Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie, Mieszkańcy Gminy Nadarzyn w imieniu
ks. Proboszcza, własnym i całego Zespołu Wolontariuszy serdecznie dziękuję za zaufanie, za wieloletnią współpracę, za włączanie się w dzieła prowadzone przez Parafialny Caritas. Dziękuję za dowód troski o osoby najsłabsze za Waszą wyobraźnię miłosierdzia i okazywaną na co dzień dobroć.
Wieloletnia działalność, zobowiązuje by wyróżnić osoby, instytucje, za wieloletnie, systematyczne wspieranie naszych działań, osoby które w sposób szczególny zapisały się w naszej pamięci. Należą do nich: Pani Bożena Grzyb oraz nieobecny już wśród nas śp. Janusz Grzyb, p. Tomasz Muchalski, p. Agnieszka Kuźmińska, p. Danuta Wacławiak, p. Edyta Gawrońska, p. Paweł Prejss, p. Tomasz Krupa, p. Danuta i Ryszard Pluta, p. Iwona i Jacek Bilińscy, p. Paweł Kuch, p. Tomasz Siwa. Właściciele sklepów spożywczych gdzie były prowadzone zbiórki żywności p. Helena Olejnik,
p. Danuta i Tomasz Kilińscy „Pawilony”, p. Urszula i Paweł Łukasiewicz „ Kaprys”, p. Elżbieta Kiliszek „Warus”, p. Jolanta i Zbigniew Kozłowscy „ U Joli”, p. Elżbieta i Piotr Chruściak „ABC Chruściak”, Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „WATAHA” pod opieką ks. Jarosława Kuśmierczyka, Społeczność Szkół Podstawowych, GOPS, p. Krystyna Masłowska dyrektor i pracownicy Ogniska „Tęcza” serdeczni, pomocni przy realizacji każdego dzieła. Ks. Jerzy Jędrzejewski wsparcie duchowe i modlitewne, wspólne pielgrzymowanie, troska by na każdym wyjeździe znalazły się bezpłatne miejsca dla podopiecznych.
Działalność Parafialnego Caritas to praca społeczna wolontariuszy, Koleżanek i Kolegów, którym z całego serca w imieniu własnym i ks. Proboszcza serdecznie dziękuję. Obecnie do Zespołu należą p. Zofia Bajerska, p. Maria Gałaj, p. Jadwiga Żyta, p. Krystyna Wawryków, p. Barbara Kozłowska, p. Krystyna Masłowska,
p Bożena Karczmarczyk, p. Marcin Karczmarczyk, p. Andrzej Pietrzak. W latach wcześniejszych w ramach wolontariatu pomagały również p. Henryka Wencel,
p. Teresa Żakowska, p. Alicja Pająk, p. Feliksa Okulicka.
Parafialny Caritas to życzliwe decyzje ks. Proboszcza, stworzenie godnych warunków do przyjmowania podopiecznych i do pracy wolontariuszy. Wsparcie materialne w realizacji podejmowanych działań.
W niedzielę 10 czerwca br. w czasie Pikniku Rodzinnego świętowaliśmy nasz skromny jubileusz. Piknik rozpoczął się Mszą św. której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zbigniew Zembrzuski dyrektor Caritas AW. Modliliśmy się w intencji dziękczynnej za 10 lat działalności Parafialnego Caritas z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Księży, Ofiarodawców, Darczyńców, Wolontariuszy, oraz Rodzin, którym pomagamy. Od przybyłych gości otrzymaliśmy gratulacje, wiele ciepłych słów pozytywnej oceny naszej działalności. Pragnę zapewnić, że wszystkie podziękowania, dyplomy, odznaczenia przyjmujemy z radością i wielką pokorą, ze świadomością, że Parafialny Caritas to wspólne dzieło całej społeczności.
Z wyrazami wdzięczności.
Stefania Łęcka
Przewodnicząca PZ Caritas

Podziękowanie

W imieniu Zespołu Wolontariuszy Parafialnego Caritas dziękuję Panu Dariuszowi Zwolińskiemu Wójtowi Gminy Nadarzyn za wspólną modlitwę na Mszy św. dziękczynnej, z racji 10 – lecia działalności Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie. Dziękuję za życzliwe słowa, za podziękowania skierowane do Wolontariuszy, Księży i Wszystkich Mieszkańców wspierających dzieło Caritas. Z wiarą w życzliwą i owocną współpracę w trosce o osoby najsłabsze. Składam serdeczne Bóg zapłać .

Stefania Łęcka
Przewodnicząca P Z Caritas