Sprawozdanie z działalności za rok 2011

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2011

Kolejny rok działalności Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie był możliwy dzięki życzliwości Parafian, wsparciu duchowemu i materialnemu księdza Proboszcza, oraz pracy pań Wolontariuszek.

W minionym 2011 roku z pomocy naszego Caritas skorzystało 118 rodzin, co stanowi 335 osób. ( 20 rodzin więcej w porównaniu z 2010 r ). Na w/w ogólną liczbę rodzin składa się; 48 osób samotnych – osoby starsze z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, renciści, bądź w trakcie załatwiania renty, czasowo bezrobotni, osoby bezdomne, poszukujący pracy w naszym rejonie, 25 rodzin z 2 dzieci, matki samotne; 45 rodzin z ( 3, 4,6, 8 dzieci).

Tak wiele rodzin i wiele różnych sytuacji życiowych stąd nasza pomoc, chociaż przyznawana na ogólnych zasadach, to była i jest bardzo zróżnicowana, zarówno ilościowo jak i jakościowo. Były osoby – rodziny, które korzystały z pomocy jednorazowo, kilkakrotnie ( bezdomni, poszukujący pracy), przez kilka miesięcy, ale były rodziny, gdzie przez cały rok ze względu na dzieci korzystały z cotygodniowej pomocy głównie żywnościowej.

Podobnie jak w latach poprzednich przywoziliśmy żywność z magazynu Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która była rozdysponowana wśród potrzebujących, mogli również zaopatrzyć się w odzież, którą otrzymywaliśmy od darczyńców.

Uzyskane pieniądze głównie z rozprowadzania świec, ze zbiórki do puszek, z tacy od ks. Proboszcza, oraz od indywidualnych ofiarodawców przeznaczyliśmy na: paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie, na doposażenie szkolne dzieci, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, na dofinansowanie leków, na pomoc dla rodzin z wypadków losowych ( pogorzelcy, naprawa dachu po zalaniu), na doraźną pomoc materialną gdzie przed otrzymaniem zasiłku, bądź renty brakowało na chleb dla dzieci.

Z pomocy naszego Caritas korzystają rodziny nie tylko z rejonu naszej parafii, ale również z Woli Krakowiańskiej, Młochowa, Rozalina, Urzutu. (Są to głównie rodziny z dziećmi). Caritas nie kieruje się granicami terytorialnymi, jedynie stara się dostrzegać i pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, którzy nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych a jedynie na życzliwość ludzi którzy mogą i chcą się z nimi podzielić. Za kolejny rok dobrej współpracy pragnę podziękować pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ogniska Dziecięco – Młodzieżowego „Tęcza”, 1 Drużynie Harcerskiej IMPEESA z opiekunem ks. Jarosławem Kuśmierczykiem, Koleżankom wolontariuszkom Zofii Bajerskiej, Barbarze Kozłowskiej, Marii Gałaj, Jadwidze Żyta, Alicji Pająk, Dziękuję p. Stanisławowi Surała, p. Tomkowi Siwa, p. Marcinowi Karczmarczykowi, p. Pawłowi Prejss, Młodzieży z Gimnazjum Jana Pawła II z p. Beatą Łaszczewską.

Dziękuję Ks. Proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi za wszelką pomoc, zaufanie, oraz opiekę, zarówno tę duchową jak i materialną. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Parafian, to dzięki Waszej wrażliwości i życzliwości możemy realizować zadania Caritas i nieść pomoc potrzebującym.

Z wyrazami wdzięczności
Przewodnicząca CARITAS
Stefania Łęcka 728 947 323