Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2012

W 2012 roku Parafialny Caritas obejmował pomocą 87 rodzin i 47 osób samotnych, co daje ogólną liczbę 357 osób z terenu parafii i pozostałej części gminy. ( Nadarzyn, Rusiec, Walendów, Młochów, Wola Krakowiańska, Rozalin, Urzut, Wolica,)

Pomoc świadczona przez Caritas obejmuje tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym, czy też nie radzących sobie w życiu. Są nimi w szczególności rodziny wielodzietne i niepełne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni, bezdomni, emigranci i uchodźcy, osoby dotknięte dysfunkcjami społecznymi i ich rodziny, ofiary klęsk żywiołowych.
Caritas uczestniczy w programie PEAD, którego celem jest dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności w ramach Unii Europejskiej. W ramach w/w programu przywieźliśmy z magazynu Caritas Archidiecezji Warszawskiej 11 transportów podstawowych artykułów żywnościowych, ogółem ponad 8 ton (8035.60 kg ) o wartości 29 635.80 zł.
10 transportów przywiózł społecznie w ramach wolontariatu p. Marcin Karczmarczyk dziękujemy, za poświęcony czas i trud w załadunku i rozładunku. Przywieziona żywność jest dokumentowana i dystrybuowana zgodnie z zaleceniami unijnymi.
Punkt Caritas czynny jest przez cały rok, 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Żywność wydajemy dwa razy w miesiącu. Dzięki darczyńcom nasi podopieczni , mogą się zaopatrzyć w odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki dla dzieci, plecaki szkolne, wózki, łóżeczka dziecięce.
Na Wielkanoc i Boże Narodzenie harcerze pod opieką ks. Jarosława dostarczyli do podopiecznych Caritas paczki z żywnością ze zbiórki przeprowadzonej w sklepach. ( Wielkanoc – 100szt. paczek, Boże Narodzenie 120 szt.) Dziękujemy w imieniu obdarowanych wszystkim, którzy uczestniczyli w tej akcji. (Właścicielom sklepów, Darczyńcom, Harcerzom i Opiekunom)
Pieniądze na wsparcie dla potrzebujących pozyskiwano poprzez; rozprowadzanie świec na Boże Narodzenie i Wielkanoc, zbiórkę do puszek, pieniądze z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, od ofiarodawców wpłacających corocznie na konto parafii (p. Tomasz Krupa, p. Paweł Prejss) bądź przekazane bezpośrednio na konkretny cel
( p. Tomasz Muchalski , Pan – nie znamy z imienia i nazwiska przekazał po 500 zł. na Wielkanoc i Boże Narodzenie, od nowożeńców, oraz z odpisu 1% podatku na rzecz naszego Caritas.
W 2012 roku udzielono wsparcia – dofinansowania na: doposażenie szkolne dzieci, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, zakupu leków, opału, wyjazdu na kolonie, pomoc świąteczną, zakup pieczywa, bilety na dojazd do lekarza, pomoc po zdarzeniu losowym ( pogorzelca), na doraźną pomoc materialną. Ogółem wydano 24 000.00 zł.
Do współpracy z Caritas włączyła się Szkoła Podstawowa „Promienie” Stowarzyszenia Sternik, rodzice wspólnie z dziećmi przygotowali 55 szt. paczek ze słodyczami i przyborami szkolnymi. Paczki przekazaliśmy dzieciom z rodzin naszych podopiecznych, upominki sprawiły wiele radości. Dziękujemy w imieniu obdarowanych.
Dziękujemy Dyrekcji p. Anecie Kornatowskiej, p. Irenie Pietrzak, rodzicom, oraz uczniom z klas I – III Szkoły Podstawowej w Nadarzynie za przeprowadzenie zbiórki artykułów do paczek świątecznych i przekazanie na rzecz Caritas.
Za całoroczną dobrą współpracę i pomoc w wielu bieżących sprawach i przy rozładunku transportów dziękujemy pracownikom i dzieciom z Ogniska „Tęcza”.
Parafialny Caritas to:
– Zespół Wolontariuszy służących swoją pracą, ( p. Zofia Bajerska, p. Maria Gałaj,
p. Barbara Kozłowska, p. Jadwiga Żyta, p. Marcin Karczmarczyk),
– Parafianie – Osoby życzliwie wspierające działalność poprzez wsparcie finansowe, bądź rzeczowe,
– ks. Proboszcz i ks. Wikariusze okazujący troskę, życzliwość i wsparcie,
– Podopieczni, dla, których świadczona jest pomoc,

Za okazaną życzliwość, wzajemne zaufanie i kolejny rok dobrej współpracy składam serdeczne podziękowanie.

Przewodnicząca PZ CARITAS
Stefania Łęcka