Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2013

W 2013 roku Parafialny Caritas obejmował pomocą 110 rodzin, oraz 68 osób samotnych co daje ogólną liczbę 424 osoby. Punkt Caritas czynny był 2 razy w tygodniu po 2 godz. Podobnie jak w latach poprzednich, korzystaliśmy z programu unijnego, którego celem jest zaopatrzenie w żywność najbiedniejszej ludności. Przywieźliśmy 11 ton 523 kg żywności o wartości 40 279 zł. zł. ( Wszystkie transporty przywieźli p. Marcin Karczmarczyk i p. Andrzej Pietrzak, przy rozładunku pomagali ochotnicy z Ogniska „Tęcza”- serdecznie dziękujemy). Podopieczni Caritas, mogli zaopatrzyć się w odzież i inne artykuły przekazane przez Darczyńców. ( Dziękujemy min. p. Tomaszowi Kilińskiemu za przekazanie znacznej ilości kurtek, którymi podzieliliśmy się z Caritas AW. Dziękujemy młodej parze p. Aleksandrze zd. Kilińska i Mariuszowi Pawluć za przekazanie przyborów szkolnych, słodyczy, maskotek zebranych na własnym ślubie – Wasz dar sprawia wiele radości najmłodszym naszym podopiecznym. Staramy się dzielić tak, aby radość trwała jak najdłużej. Dziękujemy p. Michałowi Relidze, oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum ARGONAUT z Warszawy za przekazanie odzieży i zabawek. Dziękujemy Wszystkim Państwu, którzy zadają sobie trud, aby dostarczyć do nas odzież, obuwie, zabawki często anonimowo zostawiając pod drzwiami – jest to duża forma pomocy.
Dzięki zaangażowaniu harcerzy działających przy Parafii, ich opiekuna ks. Jarosława Kuśmierczyka, życzliwości właścicieli sklepów, oraz hojności ludzi wrażliwych z zebranej żywności w sklepach, przygotowano 130 paczek na Wielkanoc i 170 szt. na Boże Narodzenie.
Na Spotkaniu Opłatkowym w dniu 23.grudnia, zorganizowanym przez Caritas przy współudziale Gminy Nadarzyn, GOPS i Ogniska „Tęcza”, wolontariuszki p. Zofia Bajerska, p. Barbara Kozłowska i p. Maria Gałaj za wieloletnią charytatywną pracę na rzecz społeczności lokalnej zostały uhonorowane medalami 560 lecia nadania praw miejskich Nadarzynowi. ( p. Jadwiga Żyta i Stefania Łęcka w/w medale otrzymały na uroczystości gminnej w dn.17.11.2013r.). Bezpłatny transport zapewnił Zakład Usług Komunalnych.
Pomocy finansowej jednorazowej, bądź okresowej udzielono 44 rodzinom. Wysokość dofinansowania kształtowała się różnie w zależności od sytuacji danej rodziny. Udzielano wsparcia na leki, opał, doposażenie szkolne, dofinansowanie kolonii, na zakup chleba, Znaczące wsparcie otrzymały dwie rodziny poszkodowane w wypadkach losowych. Ogółem wydatkowano 31 360 zł.
Pieniądze na pomoc dla potrzebujących, pozyskano: ze zbiórki do puszek, rozprowadzania świec, z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, od indywidualnych ofiarodawców przekazane bezpośrednio na prowadzone dzieło, przez wpłaty na konto Parafii z przeznaczeniem na Caritas, od Anonimowych Ofiarodawców, oraz z odpisu 1 % podatku.
Dokumentacja finansowa Parafialnego Caritas, była przedkładana do wglądu podczas wizytacji kanonicznej Parafii. Za pracę w Parafialnym Caritas nikt nie otrzymuje wynagrodzenia.
Parafialny Caritas to także troska o życie duchowe, jako wolontariusze uczestniczyliśmy w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach Wielkopostnych organizowanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
W każdą pierwszą środę miesiąca odprawiana była Msza św. dziękczynna w int. Parafialnego Caritas z prośbą o Boże bł. dla Ofiarodawców, Darczyńców, Wolontariuszy i Rodzin, którym pomagamy.
Dziękujemy ks. Proboszczowi opiekunowi Parafialnego Caritas, za troskę i wsparcie każdego dzieła, które podejmowaliśmy w 2013 roku, za założenie ogrzewania w pomieszczeniach, z których korzystamy.
Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo, dziękujemy Wszystkim, których nie sposób wymienić, za okazaną życzliwość, zaufanie, za każdą formę wsparcia.
Za kolejny rok dobrej współpracy składamy serdeczne Bóg zapłać.
Osoby chętne zapraszamy do pracy w wolontariacie Parafialnego Caritas.

W imieniu
PZ Caritas Stefania Łęcka