Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2014

W 2014 roku pomocą objęto 420 osób z rejonu całej gminy, okresowo wspieraliśmy uchodźców zamieszkujących na terenie parafii.
Udział Caritas w programie unijnym umożliwił pozyskanie i rozdysponowanie 4 ton żywności o wartości 10 000 zł.
Ze zbiórki żywności przeprowadzonej w okolicznych sklepach przez harcerzy pod opieką ks. Jarosława, przygotowano 110 paczek żywnościowych na Wielkanoc i 120 paczek na Boże Narodzenie.
Rodzinom z dziećmi dodatkowo przekazano paczki ze słodyczami przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.
W lutym w Dniu Chorego, po Mszy Św. zorganizowano spotkanie z poczęstunkiem i upominkami dla chorych z naszej parafii.
Punkt Parafialny Caritas czynny jest przez cały rok dwa razy w tygodniu, dlatego żywność jaką otrzymujemy ze zbiórek dzielimy tak, aby przygotować paczki świąteczne i wspierać najbardziej potrzebujących przez jak najdłuższy okres roku.
Dzięki sponsorom w grudniu 16 podopiecznych Caritas, w tym 10 dzieci, wyjechało na pielgrzymkę do Częstochowy.
Na bezpośrednią pomoc materialną wydatkowano 32 700 zł. Pomoc dotyczyła dofinansowania; zakupu leków, opału, pieczywa, doposażenia szkolnego, dofinansowania kolonii, pomocy pogorzelcy.
Podopieczni mogli również korzystać z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego).
Pieniądze na pomoc potrzebującym uzyskano;
– z rozprowadzania świec, palm
– z tacy przekazane przez ks. Proboszcza,
– od indywidualnych Ofiarodawców,
– z odpisu 1% podatku
W ciągu kolejnego roku spotykaliśmy ze wsparciem ze strony Księży, oraz z życzliwą współpracą z pracownikami Ogniska „Tęcza” i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Za okazaną życzliwość dziękujemy w imieniu własnym i naszych podopiecznych.

Stefania Łęcka
Przewodnicząca PZ Caritas