Sprawozdanie z działalności za rok 2015

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2015

W 2015 roku pomocą objęto 300 osób z rejonu całej gminy Nadarzyn.
Ze zbiórki żywności przeprowadzonej przez harcerzy w okolicznych sklepach przygotowano 110 paczek żywnościowych na Wielkanoc i 110 paczek na Boże Narodzenie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Harcerzom, ich Opiekunom, ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi za ogromne zaangażowanie. Słowa podziękowania kierujemy do Władz Gminy Nadarzyn, do Właścicieli sklepów za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki żywności, oraz do Państwa Klientów, którzy tak hojnie napełniali kosze darami.
Serdeczne Bóg zapłać.
W lutym w Dniu Chorego, po Mszy Św. zorganizowano spotkanie z poczęstunkiem i upominkami dla chorych z naszej parafii.
Punkt Parafialny Caritas czynny jest przez cały rok dwa razy w tygodniu, żywność jaką otrzymujemy ze zbiórek dzielimy tak, aby przygotować paczki świąteczne i wspierać najbardziej potrzebujących przez jak najdłuższy okres roku.
Podopieczni korzystali z pomocy materialnej w formie dofinansowania zakupu leków, opału, pieczywa, doposażenia szkolnego, dofinansowania kolonii. Korzystali z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego).
Pieniądze na pomoc potrzebującym uzyskano;
– z rozprowadzania świec, palm
– z tacy przekazane przez ks. Proboszcza,
– od indywidualnych Ofiarodawców,
– z odpisu 1% podatku
Kolejny rok działalności Parafialnego Caritas to życzliwość i różne formy wsparcia bardzo wielu wrażliwych ludzi. Dziękujemy z całego serca. O naszych ofiarodawcach, sponsorach, wolontariuszach i podopiecznych pamiętamy w modlitwie.

W im. PZ Caritas
Stefania Łęcka

Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:
– przekazanie 1% podatku dochodowego

Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:

– znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;

– wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW –  0000225750

– wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół.

– w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).

– pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca PZ Caritas
Stefania Łęcka
Tel. 728 947 323