Sprawozdanie z działalności za rok 2017

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2017

W 2017 roku pomocą objęto 89 rodzin co daje 232 osoby z całej gminy.
Z pomocy rzeczowej (tj. odzież, obuwie, zabawki, książki) korzystali również uchodźcy z Ukrainy, Armenii, Gruzji, Tadżykistanu, Białorusi.
Jak co roku dzięki zbiórce żywności przeprowadzonej przez harcerzy w okolicznych sklepach przygotowano paczki żywnościowe na święta Wielkanocne
i na Boże Narodzenie. Dziękujemy harcerzom, ich rodzicom, opiekunom. Słowa podziękowania kierujemy do właścicieli sklepów w których prowadzono zbiórkę żywności,
oraz do wszystkich, którzy hojnie napełniali kosze darami. Informujemy wszystkich darczyńców, że dokładamy wszelkich starań, by rodziny, osoby samotne
będące w trudnej sytuacji znajdowały wsparcie Caritas nie tylko w okresie świąt ale w ciągu całego roku.
Parafialny Punkt Caritas czynny jest niezmiennie od lat dwa razy w tygodniu.
( wtorki od 10.00 do 12.00, oraz w czwartki od 15.00 do 17.00)
Dużą formą wsparcia dla podopiecznych jest dofinansowanie zakupu leków, opału, doposażenia szkolnego, dofinansowanie kolonii.
Osoby zgłaszające się do Caritas korzystali z darów rzeczowych (tj. odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, meble).
Pieniądze na realizację poszczególnych działań uzyskano;
– z rozprowadzania świec, palm
– z tacy przekazane przez ks. Proboszcza,
– od indywidualnych Ofiarodawców,
– z odpisu 1% podatku
– z przeprowadzonych pod kościołem zbiórek do puszek,
Poza bieżącą działalnością w 2017 roku przekazaliśmy 3200 zł na rzecz pomocy poszkodowanym w czasie nawałnicy oraz 29800 zł.
na rzecz programu „Rodzina Rodzinie”prowadzonego przez Caritas Polska.
Kolejny rok działalności Parafialnego Caritas był możliwy dzięki wsparciu bardzo wielu wrażliwych i życzliwych ludzi. Serdeczne Bóg zapłać.
Dziękujemy za życzliwą współpracę instytucjom tj. Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza”, GOPS, Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy,
Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, Ruścu i Kostowcu. Szkoła „Promienie”, Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „WATAHA”,
Urząd Gminy w Nadarzynie, Panu Prezesowi PTAK WARSAW EXPO. Dziękujemy Księżom z naszej parafii, oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Pragniemy poinformować, że o wszystkich naszych Ofiarodawcach, Darczyńcach, Wolontariuszach i Podopiecznych pamiętamy w modlitwie.
W im. PZ Caritas
Stefania Łęcka

CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym, pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc naszych Ofiarodawców.
Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:
– przekazanie 1% podatku dochodowego
Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:
– znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
– wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW – 0000225750
– wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół.
– w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).
– pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca PZ Caritas
Stefania Łęcka
Tel. 728 947 323