Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Szanowni Państwo Drodzy Parafianie pragniemy poinformować, że w 2018 roku
z pomocy Caritas w Nadarzynie skorzystało 233 osoby, w tym 36 osoby samotne, starsze,
48 rodzin, 40 uchodźców ( z Armenii, Ukrainy, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Gruzji, Czeczeni, Somali, Ugandy).
Uchodźcy korzystali z pomocy w postaci darów rzeczowych tj. odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego.
Podobnie jak w latach poprzednich, dzięki zbiórce żywności przeprowadzonej przez harcerzy w okolicznych sklepach,
Caritas przygotował 72 paczki żywnościowe na Wielkanoc i 81 paczek na Boże Narodzenie.
Wspólnie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej podjęliśmy działania dot. uczestnictwa naszych podopiecznych w programie pod hasłem „Na codzienne zakupy”,
23 osoby w wieku powyżej 60 lat zakwalifikowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
, otrzymały karty na podstawie których w sieci Biedronka od marca do grudnia mogły pobierać artykuły spożywcze o wartości 200 zł. miesięcznie.
Nasi podopieczni korzystali z dofinansowania na zakup leków, opału.
Ta forma pomocy dotyczyła głównie osób starszych z dużymi problemami zdrowotnymi, oraz rodzin z dziećmi gdzie odnotowana została niepełnosprawność,
bądź długotrwała choroba. W ciągu całego roku wszyscy podopieczni korzystali z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego).
Pieniądze na pomoc potrzebującym uzyskano z rozprowadzania świec, palm, z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, ze zbiórki do puszek,
od indywidualnych Ofiarodawców, z odpisu 1% podatku. Dziękujemy za każdą formę wsparcia, za każdą złotówkę, w efekcie całego roku daje to możliwość udzielenia pomocy wielu osobom.
Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie kolejny rok działalności Parafialnego Caritas to nasze wspólne dzieło. Wszystkie działania były możliwe dzięki zaangażowaniu, ogromnej wrażliwości i życzliwości całej społeczności parafialnej. Dziękujemy z całego serca.
Dziękujemy harcerzom, opiekunom z Nadarzyńskiego Szczepu WATAHA, uczniom, nauczycielom i rodzicom ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.
Właścicielom sklepów, gdzie prowadzone były zbiórki żywności.
Dziękujemy za troskę, życzliwą współpracę ks. Proboszczowi, ks. Wikariuszom, pracownikom Ogniska „Tęcza”, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
Ponadto w imieniu ks. Proboszcza i własnym dziękujemy za ofiary składane do puszek w kościele na rzecz pomocy rodzinom w Syrii.
W 2018 roku nasza Parafia wpłaciła na w/w cel do Caritas Polska 20 tys. zł.
Wszystkich wspierających dzieła Caritas zapewniamy o życzliwej pamięci i modlitwie.
W im. P Z Caritas Stefania Łęcka

CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym, pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc naszych Ofiarodawców.

Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:
– przekazanie 1% podatku dochodowego

Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:

– znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;

– wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW –  0000225750

– wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół.

– w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).

– pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Parafialny Zespół Caritas
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………