Sprawozdanie z działalności za rok 2019

Sprawozdanie z działalności za rok 2019

Szanowni Państwo Drodzy Parafianie pragniemy poinformować, że w 2019 r. ze stałej pomocy Caritas korzystało 43 rodziny, 47 osoby samotne, starsze, 38 uchodźców, co daje ogólną liczbę 196 osób – mieszkańców z całej gminy. Uchodźcy korzystali z pomocy w postaci darów rzeczowych. Osoby starsze, z problemami zdrowotnymi oraz rodziny, gdzie występuje niepełnosprawność, bądź długotrwała choroba, którzy spełniali kryteria dochodowe korzystali z dofinansowania na zakup leków, opału. Wszyscy podopieczni korzystali z darów rzeczowych tj. odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, które dostarczali Darczyńcy w ciągu całego roku.
Podobnie jak w latach poprzednich, pieniądze na pomoc uzyskaliśmy z rozprowadzania świec, palm, z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, ze zbiórki do puszek, od indywidualnych ofiarodawców (p. Iwona i Jacek Bilińscy, p. Dariusz Bośka, p. Danuta i Ryszard Pluta, p. Rafał Kłopocki, p. Tomasz Krupa, p. Paweł Kuch, p. Aleksandra i Paweł Prejss), oraz z odpisu 1% podatku. Dziękujemy Wszystkim Parafianom za każdą formę wsparcia, za każdą złotówkę, w efekcie całego roku daje to możliwość udzielenia pomocy wielu osobom.
Dziękujemy harcerzom ze Szczepu Wataha ich opiekunom, phm. ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi ( Proboszczowi Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ruścu) za wieloletnią współpracę, za przeprowadzanie zbiórek żywności. Dzięki ich aktywności i naszemu gospodarowaniu wspomagaliśmy podopiecznych w ciągu całego roku. Ponadto przygotowaliśmy 62 paczki na Wielkanoc i 73 na Boże Narodzenie. Dziękujemy Właścicielom sklepów w których były prowadzone zbiórki, Państwu – Klientom za dzielenie się żywnością, za hojne napełnianie koszy, p. Katarzynie i Tomaszowi Janowskim za kilkakrotne dostarczanie do Caritas zakupionych przez siebie art. spożywczych. Dziękujemy Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Uczniom i Rodzicom Szkoły Podstawowej w Nadarzynie za kolejny rok współpracy, za zbiórkę żywności w szkole i przekazanie na rzecz Caritas.

W trosce o najbardziej potrzebujących, podejmujemy działania, które poszerzają naszą formę pomocy i pozwalają pozyskać na te cele środki zewnętrzne.
Przy współpracy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Polska i Jeronimo Martins – właściciela sieci sklepów Biedronka kolejny rok realizowaliśmy program „Na codzienne zakupy”. 33 osoby w wieku powyżej 60 lat zakwalifikowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, otrzymały karty na podstawie których, przez 10 miesięcy, pobierały artykuły spożywcze o wartości 150 zł. miesięcznie. Środki pozyskane na ten program to 42 tys. 750 zł.
Ponadto w tym roku wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ogniskiem „Tęcza” orazCaritas Archidiecezji Warszawskiej realizowaliśmy Projekt
pt. „Cztery pory roku z Seniorem”. Głównym celem programu było rozwijanie pokoleniowych i międzypokoleniowych więzi, poznawanie i pielęgnowanie lokalnych historii, obyczajów, tradycji. Ogółem w programie uczestniczyło 90 osób (seniorzy, wolontariusze, dzieci i młodzież). Były wspólne wyjazdy, spotkania, warsztaty. Program zakończył się wspólną wigilią, którą poprzedziły Jasełka w wykonaniu dzieci z Ogniska Tęcza, podsumowanie projektów, oraz wręczenie podziękowań. Za wieloletnią współpracę i pomoc w realizacji działań parafialnego Caritas na rzecz najbardziej potrzebujących, podziękowania dla p. Agnieszki Kuźmińskiej, p. Edyty Gawrońskiej, p. Zofii Bajerskiej, phm. ks. Jarosława Kuśmierczyka ( Nadarzyńskiego Szczepu „Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych) p. Tomasza Muchalskiego, p. Andrzeja Pietrzaka, oraz p .Marcina Karczmarczyka wręczył za- ca dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Sławomir Opaliński.

Na realizację programu „Cztery pory roku z Seniorem”, ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy 9 tys. 500 zł. Łączna wartość projektu to kwota 12 tys. złotych. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu pracowały bezpłatnie w ramach wolontariatu: Krystyna Masłowska, Grażyna Wojda, Ewa Kowalska, Barbara Lisek, Katarzyna Bernaś, Marlena Legięcka, Agata Sierputowska, Marzena Latoszek, Martyna Szwed, Danuta Strzelczyk- Żyta oraz wolontariusze zewnętrzni : Katarzyna Masłowska, Michał Masłowski, Aleksandra Latoszek, Tomasz Latoszek. Wsparciem, radą i pomysłami przy organizacji wyjazdów oraz spotkań z seniorami służył ks. Jerzy Jędrzejewski.

Dziękujemy Panu Dariuszowi Zwolińskiemu Wójtowi Gminy oraz pracownikom Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy za wspieranie projektu na każdym etapie realizacji.

Dziękujemy Komendantowi i funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nadarzynie, Komendantowi i pracownikom Straży Gminnej w Nadarzynie, Naczelnikom i strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna i Młochowa oraz Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie za przeprowadzenie spotkań, warsztatów i szkoleń dla uczestników Projektu „Cztery pory roku z Seniorem”.

Dziękujemy wszystkim wyżej wymienionym osobom, bez ich pomocy, zaangażowania, program nie byłby realizowany.

Kolejny stały punkt w działalności parafialnego Caritas, to obchody Światowego Dnia Chorego. Uczestniczyliśmy we Mszy św., dla wszystkich obecnych przygotowaliśmy słodkie upominki a pracownicy GOPS upominki rzeczowe i materiały informacyjne.

W okresie adwentu dla dzieci, które przychodziły na Msze św. roratnie ( 25 – 40 dzieci dziennie) przygotowywaliśmy śniadania ( refundowane przez ks. Proboszcza).
Ponadto pomagamy w zdarzeniach losowych, prowadziliśmy zbiórkę do puszek na leczenie chorej dziewczynki, przekazaliśmy 4tys.558 zł. Na rzecz pomocy rodzinom w Syrii w 2019 roku nasza Parafia wpłaciła do Caritas Polska 24 tys. zł.
Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie kolejny rok działalności Parafialnego Caritas to nasze wspólne dzieło, realizowane dzięki ogromnej wrażliwości i życzliwości całej społeczności parafialnej. Troska i pomoc ks. Proboszcza Andrzeja Wieczorka, ks. Wikariuszy, to też kolejny rok systematycznej pracy wolontariuszy z Parafialnego Zespołu: Zofii Bajerskiej, Marii Gałaj, Bożeny i Marcina Karczmarczyk, Barbary Kozłowskiej, Stefani Łęckiej, Krystyny Wawryków, Jadwigi Żyta , oraz ogromne zaangażowanie i pomoc w realizacji wszystkich projektów kol. Krystyny Masłowskiej wolontariuszki – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

Wszystkim Państwu wspierającym parafialne dzieło Caritas z całego serca dziękujemy za zaufanie, za kolejny rok współpracy, zapewniamy o życzliwej pamięci i modlitwie.

W Nowym Roku 2020 życzymy wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.
W im. P Z Caritas Stefania Łęcka