Sprawozdanie z działalności za rok 2020

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2020

Szanowni Państwo – Drodzy Parafianie – Mieszkańcy Gminy Nadarzyn

Rok 2020 był trudnym okresem dla wielu z nas, pandemia i związane z nią ograniczenia, powodowały wiele trudności, mimo to 168 osób korzystało z pomocy parafialnego Caritas. – Przygotowano i przekazano 54 paczki żywnościowe na Wielkanoc ( w ramach działań wolontariackich , pracownicy GOPS pomagali przy wydawaniu paczek w kilku przypadkach dowozili do domów) i 84 paczki na Boże Narodzenie ( tu również pracownicy GOPS dowieźli paczki do 11 rodzin), – 46 osób korzystało z dofinansowania na zakup leków, na ten cel wydatkowano 18 400,00 złotych w tym 2 900,00 zł. pozyskane z 1% odpisu od podatku, – 25 seniorów zostało objętych programem karta Biedronka Na codzienne zakupy”. Łączna wartość programu w 2020 roku to kwota 32 500 złotych, ( pracownicy GOPS jako działanie wolontariackie przez 10 miesięcy – okres trwania programu, dokonywali zakupów artykułów żywnościowych w Biedronce dla 6 osób mniej zaradnych, samotnych), -6 osób z naszej Gminy skorzystało z programu Caritas Archidiecezji Warszawskiej „Spełniamy marzenia Seniora”, na ten cel pozyskano kwotę 1 200,00 zł., Dwie rodziny otrzymały laptopy które otrzymaliśmy od darczyńców ( w tym 1 nowy laptop i 1 używany). Dużą wartością i pomocą była wydawana w ciągu roku żywność, odzież, obuwie i drobny sprzęt. Parafia wpłaciła do Caritas Polska 24 000,00 zł na rzecz rodzin poszkodowanych w Syrii w ramach programu „Rodzina rodzinie”.

Szanowni Państwo parafialny Caritas to wspólne dzieło naszej społeczności, to troska o najsłabszych, niezaradnych, schorowanych. To dzięki dobrej, życzliwej współpracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji, parafialny Zespół wolontariuszy może podejmować takie działania, które służą niesieniu pomocy i poprawie życia najbardziej potrzebującym. Tradycyjnie harcerze z Nadarzyńskiej Drużyny Harcerskiej prowadzili zbiórki żywności w sklepach spożywczych ( Pawilony, U Joli, WARUS, Kaprys). Pracownicy z firmy 3M Poland zakupili żywność i przekazali na potrzeby podopiecznych Caritas.

Dobra współpraca Parafii, Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Urzędu Gminy Nadarzyn przyczyniła się do realizacji wielu zadań i docierania z pomocą do szerszej grupy osób. Wspólnie z Parafią i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Dział Pomocy Środowiskowej i Dział Wspierania Rodziny – „Ognisko Tęcza) zorganizowaliśmy Światowy Dzień Chorego. 11 lutego w kościele w Nadarzynie na Mszy św. modliliśmy się za wszystkich chorych, chętni mogli przystąpić do sakramentu Namaszczenia Chorych, spotkanie zakończyło się przy herbacie i wręczeniu upominków.
Ważną i nową inicjatywą było uruchomienie na początku roku działalności Klubu Seniora „U Klemensa”. Odbyły się trzy spotkania, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, niestety pandemia spowodowała zamknięcie działalności klubu do odwołania.

W imieniu podopiecznych, wolontariuszy i księży z parafii serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w różnej formie i postaci przyczyniają się do realizacji dzieła Caritas. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do indywidualnych Ofiarodawców, którzy w tak trudnym okresie hojnie wspierali nasze działania, co umożliwiło nam nieść pomoc materialną tak wielu potrzebującym. Dziękujemy za przekazanie 1% z podatku, za ofiary złożone na tacę z myślą o najuboższych. Dziękujemy właścicielom sklepów i darczyńcom, za żywność złożoną do koszy, harcerzom za pełnienie dyżurów, ich rodzicom i opiekunom. Dziękujemy za dostarczone dary rzeczowe.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za zaufanie, i za kolejny rok życzliwej współpracy. Zapewniamy o pamięci i modlitwie.

Informujemy, że w każdą pierwszą środę miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencji dziękczynnej za dar parafialnego Caritas.

W im. Parafialnego Zespołu Wolontariuszy Caritas Stefania Łęcka