Katechezy

W naszym kościele przed każdą Mszą Świętą czytane są katechezy. Są one zaczerpnięte z materiałów przygotowanych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu jako Katechezy przed Mszą świętą dla wszystkich wiernych na lata 2019/2022. Mają na celu pomóc nam w zrozumieniu i dobrym przeżyciu każdej Eucharystii.
  1. Wprowadzenie – 05 grudnia 2021 r.
  2. Klucz 1 “Tajemnica Wiary” – 12 grudnia 2021 r.
  3. Klucz 2 “Eucharystia to ktoś, a nie coś” – 19 grudnia 2021 r.
  4. Klucz 3 “Tu i teraz” – 2 stycznia 2022 r.
  5. Klucz 4 “We Mszy Świętej chodzi o miłość” – 9 stycznia 2022 r. 
  6. Klucz 5 “Liturgia to modlitwa Jezusa” – 16 stycznia 2022 r.