Ruch Światło-Życie (Oaza)

Terminy spotkań – każdy PIĄTEK

  • 17.00 Dzieci Boże – szkoła podstawowa 4-6 klasa
  • 18.00 spotkanie scholi – chóru młodzieżowego, nie tylko dla oazy
  • 19.30 Oaza Nowej Drogi – gimnazjaliści i Oaza Nowego Życia – licealiści

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się do wspólot.
Odpowiedzialna: Magda Świątek

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy od spotkania zapoznawczego i organizacyjnego.W najbliższym czasie przyjmiemy 2 osoby do deuterokatechumenatu. W czasie wakacji i gdy jest pogoda organizujemy wyjazdy rowerowe, spływy kajakowe rzeką Pilicą.
Obecnie nasza grupa nie jest liczna, każdy może się w niej odnaleźć i ją współtworzyć.

Historia naszej wspólnoty

Jedną ze wspólnot w naszej parafii jest Ruch Światło – Życie. Ruch ten powstał w Polsce w 1954 roku. Jego założycielem i pierwszym moderatorem był Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Światło – Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Skupia ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież i dorosłych, kapłanów, zakonników i członków instytutów świeckich, pojedyncze osoby i całe rodziny. Każda z grup ma swoją formację, która prowadzi do dojrzałego Chrześcijaństwa, do służby w tworzeniu z parafii wspólnoty wspólnot.
Znakiem Ruchu jest „Foska”. Symbol ten tworzą skrzyżowane z sobą dwa greckie wyrazy: „Fos” – światło i „Dzoe” – życie, przecinające się na literze „Omega”.
Historia grupy młodzieżowej w Nadarzynie sięga roku 1986. Wtedy Oaza została założona przez księdza Mirosława Gawrysia, obecnie związanego z diecezją Warszawsko-Praską. Dynamiczny rozwój wspólnoty przypada w czasie, kiedy Proboszczem w Nadarzynie został ksiądz Grzegorz Krysztofik, który jako pierwszy moderator poprowadził rekolekcje oazowe w Archidiecezji Warszawskiej. Ksiądz Grzegorz jest związany z Ruchem od dawna, dobrze znał ojca Franciszka Blachnickiego. Naszymi następnymi moderatorami byli księża Wikariusze naszej parafii: ksiądz Paweł Rossa (obecnie na Ukrainie), ksiądz Artur Sobótka (obecnie w parafii pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie), ks. Paweł Witkowski(parafia w Laskach; moderator diecezjalny Ruchu), ks. Karol Alexandrowicz( parafia archikatedralna) i obecnie ks. Jarosłwa Kuśmierczyk