Duchowa adopcja dziecka poczętego

25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dzień, w którym pod sercem Maryi począł się Jezus, jest obchodzony w polskim Kościele także jako Dzień Świętości Życia. Został on ustanowiony przez polskich biskupów w 1998 roku, jako odpowiedź na apel Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarty w encyklice Evangelium Vitae, ogłoszonej 25 marca 1995 roku:

„Proponuję, aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (nr 85).

Od wielu lat właśnie w tym dniu wiele osób podejmuje duchową adopcję.

 

Duchowa adopcja dziecka poczętego została zapoczątkowana w zachodniej Europie w ruchu Błękitnej Armii Matki Bożej Fatimskiej. W 1987 roku dr Paweł Milcarek opublikował w styczniowym numerze „Rycerza Niepokalanej” tekst codziennej modlitwy oraz opracowane przez siebie zasady ideowe inicjatywy, o której dowiedział się z ulotki znalezionej w kruchcie katedry w Londynie. Pomysłem zainteresowali się ojcowie paulini z kościoła Ducha Świętego w Warszawie, którzy od strony liturgicznej opracowali przyrzeczenie adopcyjne kandydatów i wdrożyli je w praktyce. Na Jasnej Górze działa Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji o zasięgu ogólnopolskim.

 

Duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą” – bo tak brzmi pełna nazwa duchowej adopcji – jest:

  • modlitwą w intencji poczętego dziecka, zagrożonego zabiciem w łonie matki. Nie chodzi tu zatem o adopcję prawną dziecka po urodzeniu, ale o adopcję duchową, wyrażaną osobistą modlitwą jednej osoby w intencji ocalenia życia konkretnego, znanego Panu Bogu dziecka. Bóg sam to dziecko wybiera. My nie znamy jego imienia, nie znamy jego narodowości, nie wiemy, kim będzie, gdy dorośnie. Nie wiemy, czy będzie wielkim mężem stanu, myślicielem, duchownym, czy może świętym… , a może tylko zwykłym przeciętnym człowiekiem? Ale to nie jest ważne, to wie Bóg. My wiemy natomiast, że przez modlitwę otworzymy parasol ochronny nad jego życiem. Wiemy, że modląc się przez 9 miesięcy, tylko przez 5 minut dziennie, ocalimy czyjeś życie.
  • osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których zobowiązaliśmy się stać na straży budzącego się życia, walczyć w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, dar życia uważać za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
  • pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji. Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne. Pozwala matkom, ojcom i osobom bliskim nienarodzonych dzieci odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom.
  • łaską, która owocuje także w życiu osoby podejmującej to dzieło. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar modlitwy, pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa. Uczy systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może także stać się czynnikiem odrodzenia wspólnoty i miłości w rodzinie.

 

Duchowa adopcja polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Można do tego dołączyć jakąś dobrowolną ofiarę lub wyrzeczenie. Duchowa adopcja trwa dziewięć miesięcy – tyle samo, co okres wzrostu dziecka w łonie matki. Ma na celu towarzyszenie modlitwą matce i poczętemu pod jej sercem dziecku, aż do jego przyjścia na świat. W dzieło duchowej adopcji może włączyć się każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, osoby w związkach niesakramentalnych. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. W wielu kościołach organizowane są przygotowania do podjęcia tego aktu, w uroczysty sposób celebrowane jest też składanie przyrzeczeń.

 

Stworzona została specjalna aplikacja pomagająca i przypominająca o codziennej modlitwie: adoptujzycie.pl

 

W naszym kościele to dzieło będzie można podjąć w najbliższą sobotę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w czasie Mszy Świętych o godz. 9.00 rano i o godz. 18.00.

Duchowa adopcja jest sprawą ogromnej wagi. Nasze życie jest nam dane przez Boga i możemy być dumni z tego, że rozumiemy jego wartość. Duchowa adopcja nikogo nie ocenia, nikogo nie oskarża, a tylko wyprasza modlitwą miłość i odwagę rodzicom, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Pan Bóg mu przeznaczył. Bracie, Siostro… Jeśli Twoje serce drgnęło na jakiekolwiek słowo, jest to na pewno zamysł Boży. Nie bój się podjąć tego dzieła, bo jeśli Bóg daje natchnienia, daje również siłę i możliwości ich wypełnienia. Módlmy się podczas dzisiejszej Mszy Świętej o natchnienia do podjęcia się Duchowej Adopcji dziecka poczętego.

 

Treść codziennej krótkiej modlitwy:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Ojcze nasz + 10x Zdrowaś Maryjo