Modlitwa świętego Klemensa

Modlitwa Świętego Klemensa – fragment listu Świętego Klemensa do Koryntian
“Chciałeś, o Panie, abyśmy pokładali nadzieję w Twoim Imieniu, które jest u początku wszelkiego stworzenia.
Otworzyłeś oczy serca naszego, abyśmy poznali Ciebie Jedynego,
Najwyższego na wyżynach niebieskich. Świętego między świętymi.
Prosimy Cię, Panie, bądź „naszym obrońcą i naszą tarczą”.
Wybaw tych z nas, którzy są w udręce,
zmiłuj się nad pokornymi, podnieś tych, którzy upadli,
tym, którzy są w potrzebie, okaż Twe oblicze, chorych ulecz,
zbłąkanych spośród Twego ludu przywiedź do domu.
Nakarm głodnych, wykup więźniów,
pomóż wstać słabym, dodaj odwagi małodusznym.
O Panie miłosierny i pełen litości, odpuść nam niegodziwości
i grzechy, nasze błędy i niedoskonałości.
Nie pamiętaj wszystkich grzechów Twoich sług i służebnic,
lecz oczyść nas obmywając w Twojej prawdzie,
kieruj naszymi krokami, abyśmy postępowali w świętości serca
i czynili to, co jest dobre i miłe oczach Twoich
Ty jeden tylko możesz uczynić to wszystko, a nawet jeszcze większe dla nas dobrodziejstwa.
Tobie też dziękujemy przez Arcykapłana i Orędownika dusz naszych, Jezusa Chrystusa.
Przez Niego cześć Ci i chwała teraz i z pokolenia w pokolenie i na wieki wieków. Amen.”