CARITAS

Szanowni Państwo,

Parafialny Zespół Caritas prowadzi stałe działania m.in. dyżury we wtorki w godz. 10-12 i w czwartki w godz. 15-17 w Punkcie Caritas w Nadarzynie. Serdecznie dziękujemy za każdy dar serca.

Wolontariusze PZ Caritas

******************************************************************************

 

 

 

 

 

„Dzień dobra” 2024

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Caritas świętuje „Dzień dobra”.Dzień, w którym szczególnie dostrzegamy, że dobro jest w nas, że „Dobra jest więcej”. To radosne święto pomagania, wyjątkowy czas dla wolontariuszy i wszystkich, którzy uczestniczą w dziełach parafialnego Caritas. Dziękujemy Państwu – naszym Drogim Parafianom za otwarte serca, życzliwość, ofiarność w niesieniu pomocy bliźnim. Życzymy zdrowia i pogody ducha, zapewniamy o modlitwie. Księża i Wolontariusze Parafialnego Caritas.

Nadarzyn dn. 07.04.2024 r.

******************************************************************************

Rekolekcje wielkopostne dla Parafialnych Zespołów Caritas

W dniach 16 –18 lutego 2024 r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie – Jeziornej odbyły się rekolekcje wielkopostne dla Parafialnych Zespołów Caritas z terenu Archidiecezji Warszawskiej. Od wielu lat rekolekcje wielkopostne są ważnym elementem formacji i pracy charytatywnej naszych wolontariuszy. Bardzo dziękujemy Caritas AW za wspólnie przeżyty czas, modlitwę oraz możliwość omówienia najważniejszych kwestii związanych z działalnością PZC.

 

*************************************************************

*****************************************************************************

Światowy Dzień Chorego

 

 

 

 

 

 

W dniu 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. Święto to zostało ustanowione po to, aby uwrażliwić ludzi na potrzeby człowieka chorego i cierpiącego a rodziny napełnić otuchą,
dodać wsparcia i zrozumienia podczas opieki nad bliskimi, którzy zmagają się z chorobą.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2024 r.

„Nie jest dobrze, by człowiek był sam”.

„Nie jest dobrze, by człowiek był sam” (Rdz 2, 18). Od początku Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. W ten sposób nasze życie, ukształtowane na obraz Trójcy Świętej, jest powołane do pełnego realizowania się w dynamizmie relacji, przyjaźni i wzajemnej miłości. Jesteśmy stworzeni, by przebywać razem, a nie samotnie (…).”

*****************************************************************************

„ Dzień dobra” – radosne święto pomagania.

 

22 kwietnia 2023 Caritas Polska, Caritas AW  świętowała „ Dzień dobra” – to radosne święto pomagania, wyjątkowy czas dla wolontariuszy i wszystkich, którzy uczestniczą w dziełach miłosierdzia Caritas.To dzień, w którym szczególnie dostrzegamy, że dobro jest w nas, że „Dobra Jest Więcej”.

Z tej okazji wolontariusze parafialnego Caritas w podziękowaniu za życzliwość, ofiarność, gotowość i pozytywną odpowiedź na każdą prośbę i apel dot. potrzeby niesienia pomocy bliźnim, przygotowali dla Parafian drobne upominki z życzeniami zdrowia, pogody ducha z zapewnieniem o pamięci i modlitwie.

Księża i Wolontariusze PZ Caritas w Nadarzynie

*****************************************************************************

Podziękowania

Szanowni Państwo Drodzy Parafianie – Mieszkańcy Gminy Nadarzyn

Z całego serca dziękujemy za aktywne włączenie się w dzieła miłosierdzia prowadzone przez parafialną Caritas w okresie wielkopostnym. Dzięki Państwa życzliwości i ofiarności  na bieżąco udzielaliśmy pomocy w punkcie Caritas.  Na święta wielkanocne przygotowaliśmy 48 paczek dla rodzin – podopiecznych, oraz 67 paczek dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. Ponadto przekazaliśmy 400 kg żywności i środków higienicznych  do wysłania na Ukrainę. Dziękujemy  indywidualnym darczyńcom (73 rodziny dostarczyły paczki żywnościowe w ramach „ jałmużny wielkopostnej”), oraz harcerzom, opiekunom  Nadarzyńskiego Szczepu „Wataha”, za przeprowadzenie zbiórki w sklepach: Pawilony, Warus i U Joli. Dziękujemy  społeczności szkoły Podstawowej w Ruścu, zwłaszcza zespołowi katechetycznemu i koordynator p. Gabrieli Sikora za zorganizowanie zbiórki żywności w szkole i przekazanie na potrzeby Caritas. Szanowni Państwo w imieniu własnym, księży z parafii, podopiecznych, uchodźców z Ukrainy kierujemy  serdeczne słowa podziękowania, za zaangażowanie i ogromne wsparcie w postaci darów żywności, odzieży, obuwia, oraz  finansowe, za każdą złotówkę przeznaczoną  na rzecz potrzebujących. Szczególne słowa podziękowania za hojność kierujemy do p. Mariusza Nogala, p. Dariusza Bośka, oraz p. Rafała Kłopockiego.  Dzięki Państwa wrażliwości nasi podopieczni  otrzymują również wsparcie w dofinansowaniu zakupu leków.

Wdzięczni wolontariusze P Z Caritas

*****************************************************************************

Jałmużna Wielkopostna 2023

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne we współpracy z Eleos Kościoła PrawosławnegoDiakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społecznej na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. To także szczególne wezwanie do zainteresowania potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw, tak często nie zauważamy.

Pomoc seniorom i promocja rozwoju osobistego w duchu miłości do bliźniego – to dwa najważniejsze cele tegorocznej edycji charytatywnej akcji Jałmużna Wielkopostna, która została zainaugurowana pod hasłem „Czas Miłosierdzia”. Kampania była połączona ze zbiórką środków na pomoc seniorom – grupie, która szczególnie potrzebuje naszego wsparcia. Zbiórki do specjalnie przygotowanych skarbonek były prowadzone w szkołach i parafiach przez cały okres Wielkiego Postu oraz w następującym po nim Tygodniu Miłosierdzia.

Dziękujemy  indywidualnym darczyńcom – 73 rodziny dostarczyły paczki żywnościowe w ramach „ jałmużny wielkopostnej”.

****************************************************

Szkoła Podstawowa w Ruścu podarowała żywność na potrzeby PZ Caritas

Serdecznie dziękujemy społeczności – nauczycielom, dzieciom i rodzicom – ze Szkoły Podstawowej w Ruścu za zbiórkę żywności. Jak zawsze okazujecie Państwo ogromne serce, uczycie jak wielką radość daje dzielenie się z innymi.

*****************************************************

Klub Seniora „U Klemensa” .

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie informujemy, że z nowym rokiem Parafialny Zespół Caritas wznowił  działalność Klubu Seniora „U Klemensa”.

Ważniejsze wydarzenia:

 • 27 stycznia, na pierwszym spotkaniu uczniowie  Szkoły Podstawowej z Nadarzyna  zaprezentowali Jasełka – dziękujemy uczniom kl. II B i III C,  wychowawcom
  p Izabeli Ośka, p. Annie Dąbkowskiej, p. Mateuszowi Świątek  oraz dyrektor szkoły
  p.Justynie Witalewskiej, z-cy dyr. p. Anecie Kornatowskiej,  z-cy dyr. p. Małgorzacie Truszkowskiej  za  dotychczasową współpracę i obecność na spotkaniu.
 • 10 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia była Msza św. z namaszczeniem i indywidualną modlitwą. Dziękujemy kapłanom z naszej Parafii Ks. Proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi, ks.Jerzemu Jędrzejewskiemu i ks.Marcinowi Kościecha za ten wielki dar modlitwy i wspólnoty. Po mszy św. obecni otrzymali drobne upominki, spotkanie zakończyliśmy przy wspólnym poczęstunku. Dziękujemy współorganizatorom p.Krystynie Masłowskiej i kadrze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz p.Agacie Sierputowskiej przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie za kolejny rok współpracy.
 • 15 lutego gościliśmy Komendanta Komisariatu Policji nadkomisarza Marcina Kwiatkowskiego i  sierżant.sztab. Ewelinę Kozłowską – Chłopaś dzielnicową KP Nadarzyn. Tematem przewodnim spotkania  było bezpieczeństwo osób starszych pt. „ Bezpieczny Senior”. Dziękujemy funkcjonariuszom Policji i GOPS w Nadarzynie za przygotowanie tego spotkania.
 • 22 lutego Środa Popielcowa. Tradycyjnie po mszy św. o godz. 9.00 odbyło się spotkanie w sali klementyńskiej.  Obejrzeliśmy fragment filmu o św.Franciszku z Asyżu.

Spotkania Klubu Seniora „ U Klemensa” są otwarte przy kawie, herbacie,  obecnie odbywają się w każdą środę w godz. 10.00 – 12.00 w sali klementyńskiej. Serdecznie zapraszamy.

********************************************************

Bezpieczny Senior

Zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych, sposoby działania sprawców oszustw „na policjanta”, “na wnuczka” i inne; co zrobić aby nie stać się ofiarą przestępstwa to główne tematy, które były poruszane podczas spotkania z seniorami przeprowadzonego w dniu 15 lutego 2023 roku z inicjatywy Policji w Nadarzynie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – “Ognisko Tęcza”i Caritas. W domu parafialnym gościliśmy nadkomisarza Marcina Kwiatkowskiego Komendanta Komisariatu Policji w Nadarzynie oraz sierżant.sztab.Ewelinę Kozłowską-Chłopaś. Okazuje się, że oszustwa “na policjanta”, “wnuczka” itp. są nadal bardzo popularne wśród przestępców. Bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego w ten sposób oszuści wyłudzili od ofiar ponad 20 milionów złotych. Dlatego tak ważne jest nieustanne uświadamianie, edukowanie i przypominanie seniorom, że Policja oraz inne służby państwowe nigdy nie żądają wypłaty i przekazywania sobie pieniędzy.

Nadarzyn, 15 lutego 2023 r.

*****************************************************

„Miej o nim staranie”
Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia.

“Światowy Dzień Chorego nie wzywa bowiem jedynie do modlitwy i bliskości z cierpiącymi; ma również na celu uwrażliwienie Ludu Bożego, instytucji służby zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego na nowy sposób wspólnego podążania naprzód.” Papież Franciszek, 2023

W dniu 10 lutego 2023 roku o godz.9.00 w kościele p.w. św.Klemensa w Nadarzynie odbyła się Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorego.
Po Mszy św. parafianie udali się do domu parafialnego, gdzie w sali klementyńskiej, przy wspólnym stole, spotkaliśmy się, aby porozmawiać, być i pobyć blisko siebie.

Nadarzyn, 10 lutego 2023 r.

*********************************************************

Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły Podstawowej w Nadarzynie

W dniu 27 stycznia 2023 roku w domu parafialnym w sali klementyńskiej gościliśmy uczniów z klasy II B i III C Szkoły Podstawowej w Nadarzynie. Dzieci przedstawiły przepiękne jasełka specjalnie dla Seniorów. Młodzi artyści rozbawili i wzruszyli licznie przybyłą publiczność. Podziękowania i słowa uznania za tak ciepłe spotkanie – dla dyrekcji, wychowawców i uczniów – przekazali ks.prałat Andrzej Wieczorek, Stefania Łęcka przewodnicząca PZ Caritas, Krystyna Masłowska dyrektor GOPS i Agata Sierputowska kierownik Sekcji Wsparcia Rodziny GOPS.

Organizatorami tego radosnego spotkania była Szkoła Podstawa w Nadarzynie , Parafialny Caritas i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – “Ognisko Tęcza”. W tle możemy podziwiać dekorację z batiku przygotowaną przez “Ognisko Tęcza”.

Nadarzyn, 27 stycznia 2023 r.

*********************************************************

Herbatka dla Seniora

“Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje” św. Jan Paweł II

Po raz kolejny uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej przygotowali zbiórkę pod nazwą „Herbatka dla Seniora” i przekazali zebrane herbaty do Parafialnego Caritas w Nadarzynie. Herbaty zostaną przekazane seniorom – podopiecznym Caritas w Nadarzynie.

Dzieciom, rodzicom i nauczycielom serdecznie dziękujemy !  

*********************************************************************

Nagroda „Perły Gminy Nadarzyn” 

Nagroda „Perły Gminy Nadarzyn” jest formą docenienia sukcesów i działalności w różnych dziedzinach życia oraz promuje ideę wolontariatu, działalności na rzecz lokalnej społeczności i ma charakter honorowy. Została ustanowiona przez Wójta Gminy Nadarzyn w celu wyróżnienia osób oraz instytucji, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. W tegorocznej edycji postanowieniem Kapituły, wybranej przez Wójta Gminy Nadarzyn, Perłami uhonorowano 75 osób. Byli to między innymi wolontariusze, którzy wykazali się szczególną empatią i szeregiem działań na rzecz środowiska lokalnego podczas pandemii Covid-19 oraz osoby zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Jest nam bardzo miło poinformować, że to wyjątkowe wyróżnienie przyznano również dla ks. prałata Andrzeja Wieczorka oraz dla Parafialnego Zespołu Caritas Nadarzynie.

Wyróżnienia przyznano osobom prywatnym (pełnoletnim i małoletnim), organizacjom, instytucjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorcom. Osobom, które wyróżniły się aktywną działalnością na rzecz społeczności lokalnej lub ich osiągnięcia przyczyniły się do promocji gminy.

Źródło: https://www.nadarzyn.pl/

*********************************************************************

PRO SENIORE – Nowy Dom Seniora w Otwocku

Caritas AW zaprasza do nowego domu w Otwocku k. Warszawy

Oferuje stałe zamieszkanie tym, którzy pragną wrócić do Polski z zagranicy albo chcieliby przeprowadzić się z mieszkania lub domu, aby zmniejszyć ciężar obowiązków i samotności.

Przeprowadzka do Otwocka oznacza:

 • zamieszkanie w klimatyzowanym pokoju z łazienką
 • smaczne i zdrowe posiłki w restauracji domu
 • pomoc w sprzątaniu i praniu
 • pełną łączność internetową, TV w każdym pokoju
 • bieżącą pomoc według indywidualnych potrzeb
 • strzeżony parking dla pojazdów
 • otoczenie zieleni, starych drzew w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
 • zorganizowany czas rekreacji, zabawy i sportu
 • dojazd do centrum Warszawy (pociąg, samochód) 1 godzina

Warunki cenowe i prawne dotyczące zamieszkania przesyłane są indywidualnie. Zgłoszenia: telefonicznie lub e-mailowo.
Adres: ul. Józefa Poniatowskiego 53; 05-400 Otwock

 źródło: https://proseniore.caritasaw.pl/

*********************************************************************

TRAMPKI DLA UKRAINY

**********************************************************

Parafialny Zespół Caritas w Nadarzynie jest realizatorem Programu “Na codzienne zakupy” 

„Na codzienne zakupy” to program Caritas Polska, realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki oraz 43 Caritas diecezjalnymi. Ma na celu wymierną, całoroczną pomoc seniorom w wieku 60+ – samotnym, potrzebującym wsparcia materialnego, dotkniętym wykluczeniem socjalnym i społecznym, zamieszkującym wsie i małe miejscowości. Służy też aktywizacji społecznej seniorów umożliwiając im uczestnictwo w działaniach towarzyszących oraz zapewnia bezpośrednią pomoc wolontariuszy w codziennych zakupach.

Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 160 zł miesięcznie na karcie przedpłaconej. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka, z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.

Program „Na codzienne zakupy” jest realizowany od kwietnia 2022 do końca stycznia 2023 roku. Na pomoc potrzebującym Fundacja Biedronki przekazała w tym programie 18,07 mln złotych. Całorocznym wsparciem jest objętych 11 tys. osób.

Partnerami Programu są Caritas diecezjalne. To właśnie one, lokalne wspólnoty Caritas, z pomocą pracowników i wolontariuszy Caritas rekrutują beneficjentów kart „Na codzienne zakupy” spośród swoich potrzebujących pomocy podopiecznych.

Źródło: www.karta.caritas.pl

Nadarzyn, dn. 23.06.2022 r.

****************************************************************

Tradycja plecenia wianków na oktawę Bożego Ciała

                                                 

Zakończenie oktawy Bożego Ciała to dzień święcenia wianków. Polne kwiaty, wonne zioła, młode gałązki drzew, paleta barw i piękny zapach ziół i kwiatów zagościły w “Zakątku Klemensa”.    Tradycja przynoszenia wianków do kościoła – to także dziękczynienie Bogu za dary, które od Niego otrzymujemy: za piękno natury, pól i łąk. Było bardzo pachnąco, barwnie i radośnie!

Nadarzyn, dn. 23.06.2022 r.

********************************************************************

II Wirtualny Bieg Rodzinny – Wolontariusze oraz przyjaciele parafialnego Caritas na wspólnym spacerze w ramach II Wirtualnego Biegu Rodzinnego.

Po południu, w święto Bożego Ciała, wybraliśmy się na wspólny spacer, w ramach II Wirtualnego Biegu Rodzinnego Gminy Nadarzyn. Ubrani w koszulki startowe, pełni zapału i dobrego humoru wyruszyliśmy spod siedziby Caritas w kierunku Strzeniówki. Jak możemy przeczytać w internecie (źródło : Wikipedia) w 1827 roku w Strzeniówce było 14 domów i 100 mieszkańców. Pod koniec XIX wieku Strzeniówka wchodziła w skład powiatu błońskiego i gminy Nadarzyn. Prócz wsi nazwę tę nosił również folwark należący do dóbr Helenów. W 2011 Strzeniówkę zamieszkiwały 764 osoby. Znaczna część nazw ulic pochodzi od nazw roślin. Obecnie atrakcją Strzeniówki są baseny letnie – naprawdę przepiękne miejsce na relaks i odpoczynek.

A nasz wspólny Nadarzyński Bieg ? Był to czas aktywny, radosny, na który czekaliśmy. 

Nadarzyn, dn. 16.06.2022 r.

*******************************************************************

Dzień dobra – serce ozdobione barwnymi, wiosennymi kwiatami

Dziś w Święto Miłosierdzia wolontariusze Parafialnego Caritas obdarowani zostali przepięknym, słodkim upominkiem. Własnoręczny wypiek Zosi – serca ozdobione barwnymi, wiosennymi kwiatami – sprawiły nam tak wiele radości. Kulinarny talent i piękno możemy podziwiać na zdjęciu.  A jak smakuje … Rewelacja! Dziękujemy Wam Kochani.

*****************************************************************************************

CZYM JEST DZIEŃ DOBRA?

„DZIEŃ DOBRA” to huczne i radosne świętowanie NIEDZIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. To także święto patronalne CARITAS, największej charytatywnej organizacji pozarządowej w Polsce. W tym dniu ideę miłosierdzia zamieniamy na działanie na rzecz drugiego człowieka.

CO SIĘ WYDARZY W DNIU DOBRA?

W CAŁEJ POLSCE wolontariusze Caritas zorganizują pikniki, festyny, warsztaty, pokazy, biegi, koncerty, kiermasze i wiele innych atrakcji. Zobacz jakie wydarzenia odbędą się w Twojej okolicy i dołącz do tego radosnego świętowania :-). Pokażmy, że dobra jest więcej!

KTO OTRZYMA POMOC?

Hasło tegorocznej zbiórki to MIEJSCA, KTÓRE SĄ DOMEM. Wspieramy miejsca, które niosą pomoc dzieciom i rodzinom. Bardzo szybko zareagowaliśmy także na potrzebę czasu i zamieniliśmy wiele PLACÓWEK CARITAS na bezpieczne i przyjazne schronienie dla naszych SIÓSTR I BRACI Z UKRAINY. W Dniu Dobra będziemy zbierać środki na te wszystkie miejsca.

CARITAS opiekuje się wieloma miejscami, które są domem dla wielu potrzebujących. Niektóre placówki stały się schronieniem dla uchodźców z Ukrainy. “Dzień dobra” to czas świętowania, oraz realnej pomocy, dlatego w czasie jego trwania zbierane są środki na te miejsca. A są nimi: Okna Życia, Hospicja, Miejsca dla Uchodźców, Domy Samotnej Matki, Domy dziecka i Rodzinne Domy Dziecka, Centra Interwencji Kryzysowej, Świetlice Środowiskowe, Centra Integracji.

źródło: https://dziendobra.pl/

Nadarzyn 24.04.2022 r.

*****************************************************************************************

DZIEŃ DOBRA W NADARZYNIE

W dniu Święta Miłosierdzia Bożego dziękujemy za wspieranie działalności parafialnego Caritas. Dzięki Państwa życzliwości, zaangażowaniu podejmujemy uczynki miłosierdzia w ciągu całego roku.

Ostatnia akcja to „Paczka dla Ukrainy”. Przekazaliśmy 90 paczek ( z żywnością, środkami opatrunkowymi, kosmetycznymi) o ogólnej wadze 1700 kg. Paczki przygotowali parafianie, społeczność szkół podstawowych z Nadarzyna i Ruśca oraz wolontariusze Caritas. Transport paczek do Ukrainy zorganizowano przy wsparciu Wójta Gminy Nadarzyn.

Dziękujemy za troskę, życzliwość i wszelkie formy pomocy.

Na stoliku, przy wyjściu z kościoła, przygotowana jest dla Państwa drobna, symboliczna niespodzianka. Prosimy się poczęstować.

W godz. 12.00 – 15.00 zapraszamy Państwa do kawiarenki „Zakątek Klemensa”
w budynku parafialnym na wspólną herbatę i kawę.

Zapraszamy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego !

Nadarzyn, 24.04.2022 r.

*****************************************************************************************

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy
i informujemy.

Akcja „Paczka dla Ukrainy” organizowana przez Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Warszawskiej i parafialną Caritas została zakończona. Wysłaliśmy 90 paczek (przygotowane wg zaleceń m.in. żywność, środki opatrunkowe, kosmetyczne) o łącznej wadze 1700 kg. Paczki przygotowane zostały przez społeczność szkół podstawowych z Nadarzyna i Ruśca, parafian – mieszkańców gminy (jedna paczka przez mieszkańców Pruszkowa) oraz przez wolontariuszy Caritas. Transport paczek do Ukrainy został zorganizowany przy wsparciu Wójta Gminy Nadarzyn. Wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie w/w akcji serdecznie dziękujemy.

Wolontariusze PZ Caritas

Nadarzyn, dn. 21.04.2022 r.

*****************************************************************************************

Parafialny Zespół Caritas oraz placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” GOPS serdecznie zapraszają na I Warsztaty Integracyjne  „Bo chodzi o to, żeby razem spędzać czas”.

8 kwietnia 2022 r. (piątek) w godz. 15.00-17.00.
Dom Parafialny ul.Kościelna 3, 05-830 Nadarzyn

Wstęp wolny! Kolejne warsztaty odbędą się: 29 kwietnia , 13 maja , 27 maja 2022.

Nadarzyn, dn. 02.04.2022 r.

*****************************************************************************************

Drodzy Parafianie!  Razem z Caritas Polska zapraszamy do udziału w akcji
„Paczka dla Ukrainy”.

Przynieś karton wypełniony produktami żywnościowymi, produktami dla dzieci oraz artykułami chemicznymi i kosmetycznymi. Ważne, aby paczka została przygotowana według szczegółowych instrukcji dostępnych na stronie www.caritas.pl/paczkadlaukrainy.

Znajduje się tam szczegółowy opis produktów, wymiary i waga kartonu. Tak przygotowane paczki zostaną wysłane za pośrednictwem Caritas do rodzin na Ukrainie.

Jedna paczka zapewni kilkuosobowej rodzinie produkty na około tydzień.

Nadarzyn, dn. 02.04.2022 r.

*****************************************************************************************

CARITAS Parafia pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”(J 13, 34)

Parafialny Zespół Caritas działa od 2007 roku, to wspólna inicjatywa księdza proboszcza i osób świeckich – wolontariuszy, którzy poprzez pracę charytatywną realizują praktycznie przykazanie miłości bliźniego. PZC realizuje inicjatywy stawiane przez Caritas AW oraz zadania pojawiające się w społeczności parafialnej. Wspiera osoby potrzebujące, chore, bezdomne, dzieci i rodziny. Pomaga każdemu bez względu na rasę, wyznanie, przekonanie czy narodowość.

Obecny skład PZC:

Zarząd:

Ks.prał. Andrzej Wieczorek – opiekun; przewodniczący tel. (22) 739-73-20;

e-mail: parafianadarzyn@wp.pl

Stefania Łęcka  tel.728 947 323; e-mail: s.lecka@wp.pl

Bożena Karczmarczyk  tel. 695 607 453

Krystyna Masłowska – koordynator ds. projektów

 Członkowie:                                             Członkowie – wspierający:

Barbara Kozłowska                                      Agata Sierputowska

Krystyna Wawryków                                    Martyna Szwed

Jadwiga Żyta                                                Magdalena Kwiatkowska

Grażyna Wojda                                              Barbara Lisek

Marcin Karczmarczyk                                  Teresa Pietrzak

Aleksandra Modrzejewska                         Andrzej Pietrzak

Michał Masłowski – wsparcie informatyczne


PZ CARITAS:

 • wydaje żywność otrzymaną z Archidiecezji Warszawskiej oraz odzież, obuwie otrzymane od darczyńców,
 • pomaga w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • rozprowadza świece a uzyskane pieniądze przeznacza na pomoc materialną, doposażenie szkolne dzieci z rodzin potrzebujących, na paczki świąteczne,
 • włącza się w akcje organizowane przez Archidiecezję Warszawską,
 • prowadzi zbiórki do puszek na rzecz potrzebujących,

Nasi Ofiarodawcy i Darczyńcy.

Państwo Iwona i Jacek Bilińscy

Państwo Anna i Dariusz Bośka

Państwo Danuta i Ryszard Pluta

Państwo Anna i Rafał Kłopoccy

Państwo Iwona i Paweł Kuch

Państwo Danuta i Tomasz Kilińscy

Pan Paweł Prejss

Pan Tomasz Krupa

Społeczność Szkoły Podstawowej im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu

Sklep „Warus”

Sklep „U Joli”

Sklep „Kaprys”

Sklep Spożywczo-Warzywniczy “Pawilon”


Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy w formie pomocy rzeczowej przekazali odzież, obuwie, zabawki.