Dzień dzielenia się dobrem – Dzień dobra

 

 

 

 

 

 

 

„Dzień dobra” 2024

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Caritas świętuje „Dzień dobra”. Dzień, w którym szczególnie dostrzegamy, że dobro jest w nas, że „Dobra jest więcej”. To radosne święto pomagania, wyjątkowy czas dla wolontariuszy i wszystkich, którzy uczestniczą w dziełach parafialnego Caritas. Dziękujemy Państwu – naszym Drogim Parafianom za otwarte serca, życzliwość, ofiarność w niesieniu pomocy bliźnim. Życzymy zdrowia i pogody ducha, zapewniamy o modlitwie.

Księża i Wolontariusze Parafialnego Caritas.

Nadarzyn dn. 07.04.2024 r.

*********************************************************************************

„Dobra Jest Więcej”.

22 kwietnia  2023 roku Caritas Polska i Caritas Archidiecezji  Warszawskiej  świętuje „ Dzień dobra”. To radosne święto pomagania, wyjątkowy czas dla wolontariuszy i wszystkich, którzy uczestniczą w dziełach Caritas. To dzień, w którym szczególnie dostrzegamy, że dobro jest w nas, że „Dobra Jest Więcej”.

Z tej okazji  wolontariusze  parafialnego  Caritas w podziękowaniu Państwu – Parafianom za życzliwość, ofiarność, gotowość i pozytywną odpowiedź na każdą prośbę i apel dot. potrzeby niesienia pomocy bliźnim, przygotowali drobne upominki, które prosimy zabrać wychodząc z kościoła. Do upominków dołączamy życzenia zdrowia i pogody ducha, oraz zapewniamy o pamięci i modlitwie.

Księża i Wolontariusze  Parafialnego Zespołu Caritas

Nadarzyn, dn. 22.04.2023

**************************************************************************************

 

CZYM JEST DZIEŃ DOBRA?

„DZIEŃ DOBRA” to huczne i radosne świętowanie NIEDZIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. To także święto patronalne CARITAS, największej charytatywnej organizacji pozarządowej w Polsce. W tym dniu ideę miłosierdzia zamieniamy na działanie na rzecz drugiego człowieka.

CO SIĘ WYDARZY W DNIU DOBRA?

W CAŁEJ POLSCE wolontariusze Caritas zorganizują pikniki, festyny, warsztaty, pokazy, biegi, koncerty, kiermasze i wiele innych atrakcji. Zobacz jakie wydarzenia odbędą się w Twojej okolicy i dołącz do tego radosnego świętowania :-). Pokażmy, że dobra jest więcej!

KTO OTRZYMA POMOC?

Hasło tegorocznej zbiórki to MIEJSCA, KTÓRE SĄ DOMEM. Wspieramy miejsca, które niosą pomoc dzieciom i rodzinom. Bardzo szybko zareagowaliśmy także na potrzebę czasu i zamieniliśmy wiele PLACÓWEK CARITAS na bezpieczne i przyjazne schronienie dla naszych SIÓSTR I BRACI Z UKRAINY. W Dniu Dobra będziemy zbierać środki na te wszystkie miejsca.

CARITAS opiekuje się wieloma miejscami, które są domem dla wielu potrzebujących. Niektóre placówki stały się schronieniem dla uchodźców z Ukrainy. “Dzień dobra” to czas świętowania, oraz realnej pomocy, dlatego w czasie jego trwania zbierane są środki na te miejsca. A są nimi: Okna Życia, Hospicja, Miejsca dla Uchodźców, Domy Samotnej Matki, Domy dziecka i Rodzinne Domy Dziecka, Centra Interwencji Kryzysowej, Świetlice Środowiskowe, Centra Integracji.

źródło: https://dziendobra.pl/

Nadarzyn 23.04.2022 r.

***********************************************************************

DZIEŃ DOBRA W NADARZYNIE

W dniu Święta Miłosierdzia Bożego dziękujemy za wspieranie działalności parafialnego Caritas. Dzięki Państwa życzliwości, zaangażowaniu podejmujemy uczynki miłosierdzia w ciągu całego roku.

Ostatnia akcja to „Paczka dla Ukrainy”. Przekazaliśmy 90 paczek ( z żywnością, środkami opatrunkowymi, kosmetycznymi) o ogólnej wadze 1700 kg. Paczki przygotowali parafianie, społeczność szkół podstawowych z Nadarzyna i Ruśca oraz wolontariusze Caritas. Transport paczek do Ukrainy zorganizowano przy wsparciu Wójta Gminy Nadarzyn.

Dziękujemy za troskę, życzliwość i wszelkie formy pomocy.

Na stoliku, przy wyjściu z kościoła, przygotowana jest dla Państwa drobna, symboliczna niespodzianka. Prosimy się poczęstować.

W godz. 12.00 – 15.00 zapraszamy Państwa do kawiarenki „Zakątek Klemensa”w budynku parafialnym na wspólną herbatę i kawę.

 Nadarzyn, 24.04.2022 r.

***********************************************************************

„ Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości”  kard. Stefan Wyszyński

Drodzy Seniorzy,

 14 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, a także Dzień Ubogich.

Tego dnia przypada również Światowy Dzień Seniora. Dzień ten jest doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na zagadnienie jakości życia osób starszych.

Aby podkreślić wagę i troskę o byt wymienionych grup społecznych uznaliśmy, że 14 listopada w  Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie będzie „Dniem dzielenia się dobrem” – „Dzień dobra”.

Z tej okazji Parafialny Zespół Caritas przygotował drobne upominki, jako wyraz życzliwości, pamięci i wdzięczności za każdy gest dobra wobec drugiego człowieka, wobec siebie nawzajem.

Ideą Caritas jest propagowanie i niesienie pomocy bliźnim. Przekazujemy chleb, który jest symbolem dzielenia się czasem, uwagą, troską
i miłością.

Z życzeniami zdrowia i pogody ducha,

Księża i Wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas w Nadarzynie.

 Nadarzyn, 14.11.2021 r.

 **********************************************************************