Sprawozdania

Sprawozdanie za 2023 rok z działalności PZ Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie

Informujemy w 2023 roku z pomocy parafialnego Caritas skorzystało 68  osób
z terenu gminy Nadarzyn, oraz 97 uchodźców  z Ukrainy; od maja do grudnia  liczba uchodźców stopniowo się zmniejszała.
W ciągu roku wolontariusze pełnili stałe dyżury w punkcie Caritas (wtorki 10.00 – 12.00, czwartki 15.00 – 17.00) Tradycyjnie przygotowano paczki świąteczne na Wielkanoc
i Boże Narodzenie. Zorganizowano Dzień Dobra i Dzień Ubogich, a przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Światowy Dzień Chorego.

Podopieczni Caritas korzystali z dofinansowania na zakup leków, opału, oraz z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, meble).

We współpracy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Polska i siecią sklepów Biedronka realizowaliśmy programy: „Na codzienne zakupy” – korzystało 13 osób przez 10 miesięcy;„Witamy i pomagamy” karta Biedronki dla uchodźców z Ukrainy 15 osób.

Wznowiliśmy działalność Klubu Seniora „ U Klemensa”, spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, odbywały się dwa razy w tygodniu (wtorki, środy 10.00 -12.00  uczestniczyło od 10 – 30 osób). Uczestnicy spotkań na nowo odkrywają swoje talenty, pasje,  aktywnie je realizują, prezentują i  dzielą się z innymi. Seniorzy wyjeżdżali na zaproszenie
z okazji Dnia Seniora do Szkoły Podstawowej w Kostowcu, oraz na I Senioradę do Grodziska Mazowieckiego. Działalność naszego klubu została zauważona i odnotowana w artykule pt.
„Drzwi do ciekawszego życia” (Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej „Res Sakra Miser” nr 29- grudzień 2023).

Środki finansowe na działalność pozyskaliśmy: z rozprowadzania świec, palm, od
ks. Proboszcza, ze zbiórki do puszek, od indywidualnych Ofiarodawców oraz z odpisu 1,5% podatku.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i wspierającym realizację w/w działań, Pani dyrektor i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Dziękujemy
ks. Proboszczowi, Księżom wikariuszom za troskę o dzieło parafialnego Caritas za systematyczne wsparcie finansowe, również na wydatki związane z działalnością Klubu Seniora.

Dziękujemy Państwu wspierającym finansowo i rzeczowo naszą działalność, w sposób szczególny za hojność p. Dariuszowi Bośka, p. Mariuszowi Nogal, p.Pawłowi Prejss oraz
p. Rafałowi Kłopockiemu. Dziękujemy właścicielom sklepów za zgodę na prowadzenie zbiórki żywności (Warus, U Joli, Pawilony), harcerzom i opiekunom ze Szczepu Wataha. Społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Nadarzynie dziękujemy za całoroczną współpracę: za przeprowadzenie zbiórki żywności, przygotowanie i zaprezentowanie w klubie
„U Klemensa” Jasełek, oraz występ chóru szkolnego z okazji Dnia Seniora. Dziękujemy społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Kostowcu za radosne spotkanie międzypokoleniowe.
Wdzięczni za dobroć, życzliwość, za troskę o nasze wspólne dzieło  pamiętamy o modlitwie, informujemy, że w każdą pierwszą środę miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji ofiarodawców, darczyńców, wolontariuszy oraz  podopiecznych, którym  pomagamy.

*****************************************************************************************

Sprawozdanie za 2022 rok Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
 

Szanowni Państwo Drodzy Parafianie – Mieszkańcy Gminy Nadarzyn
Pragniemy poinformować o działaniach jakie były prowadzone w ciągu minionego  roku przez Parafialny Zespół  Caritas przy dużym zaangażowaniu i różnej formie wsparcia wielu instytucji i bardzo wielu osób – wrażliwych na los drugiego człowieka.

W 2022 z pomocy parafialnego Caritas skorzystały:

 • 122 osoby z terenu Gminy Nadarzyn;
 • 298 osób uchodźców z Ukrainy.

Podopieczni korzystali z dofinansowania na zakup leków, opału ( wydatkowano 18.000 zł.) oraz z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt, pościel itp.).

W ciągu roku realizowane były stałe działania takie jak:

 • dyżury wolontariuszy (wtorki od godz.10-12 oraz czwartki od godz.15-17), w punkcie Caritas (Bożena Karczmarczyk, Marcin Karczmarczyk, Barbara Kozłowska, Jadwiga Żyta, Krystyna Wawrykow, Aleksandra Mierzejewska);
 • przygotowanie paczek z żywnością na święta Wielkanocne i Boże Narodzenie;
 • organizacja śniadań adwentowch dla dzieci (wspólnie z Grupą Synodalną),
 • Światowy Dzień Chorego,
 • Dzień dzielenia się dobrem „Dzień Dobra” oraz Dzień Ubogich.

We współpracy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej,  Caritas Polska oraz Jeronimo Martins Polska SA właścicielem sieci sklepów Biedronka realizowaliśmy następujące programy:

 • „ Na codzienne zakupy” – program realizowany od IV.2022 do I.2023 z którego skorzystały 23 osoby (wartość 36 800 zł);
 • „ Witamy i pomagamy” – karty do sklepu Biedronka dla uchodźców z Ukrainy

   9 osób, (wartość 8100 zł);

 • e-kody na zakup żywności dla 40 osób z Ukrainy do wykorzystania w popularnych sklepach spożywczych Biedronka,  (wartość 4 000 zł);
 • „ Paczka dla Ukrainy” wysłaliśmy 90 szt. paczek (po ok.20 kg każda paczka).

Paczki przygotowane zostały przez społeczność szkół podstawowych z Nadarzyna i Ruśca, parafian – mieszkańców gminy Nadarzyn (1 paczka przez mieszkańców Pruszkowa) oraz przez wolontariuszy Caritas.

Ponadto:

 • braliśmy udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Polska.
 • w ramach działań synodalnych uczestniczyliśmy w spotkaniach Grupy Synodalnej oraz podejmowaliśmy dyżury w „Zakątku Klemensa”,
 • uczestniczyliśmy w warsztatach integracyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Ognisko Tęcza” pt. „Bo chodzi o to, żeby razem spędzać czas”;
 • uczestniczyliśmy w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez GOPS;
 • w ramach pomocy uchodźcom – obywatelom Ukrainy w miesiącach marzec – maj 2022 zwiększyliśmy liczbę dyżurów do 3 tygodniowo (wtorki, czwartki i dodatkowo piątki);
 • przygotowaliśmy informacje o działalności Caritas w języku ukraińskim i uczestniczyliśmy w spotkaniach organizowanych w domu parafialnym z uchodźcami z Ukrainy.

W 2022 roku w siedzibie Caritas przeprowadziliśmy generalny remont w tym: malowanie ścian, położenie płytek na podłogę, wymiana oświetlenia.

Działania parafialnego Caritas zostały docenione honorową nagrodą „Perły Gminy Nadarzyn”

promującą  m. in. ideę wolontariatu, oraz doceniającą działalność na rzecz lokalnej społeczności.

 

Parafialny Zespól Caritas pragnie złożyć serdeczne podziękowania:

 • Wójtowi Gminy p. Dariuszowi Zwolińskiemu za pomoc w zorganizowaniu transportu paczek do Ukrainy.
 • Właścicielom sklepów: „Warus”, „U Joli”, „Pawilony” za zbiórki żywności;
 • Nadarzyńskiemu Szczepowi Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha” komendantowi ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi i z-cy p. Magdalenie Ziętek,, druhnom, druhom ich rodzicom za zbiórki żywności;
 • Dyrekcji, koordynatorom szkolnego wolontariatu, uczniom i rodzicom Szkoły Podstawowej w Nadarzynie i Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej za przeprowadzenie zbiórki żywności i akcję „:Herbatka dla Seniora”;
 • Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, uczniom i rodzicom Szkoły Podstawowej w Ruścu za zbiórkę żywności i przygotowanie paczek dla Ukrainy;

 

 • Parafialnej Grupie Synodalnej za wspieranie działalności Caritas, życzliwą współpracę w nowych projektach.

Dziękujemy wszystkim Państwu wspierającym finansowo parafialny Caritas, w sposób szczególny p. Dariuszowi Bośka, p. Iwonie i Jackowi Bilińskim, p. Danucie i Ryszardowi Pluta, p. Annie i Rafałowi Kłopockim, p. Tomaszowi Górskiemu, p. Pawłowi Prejss.

Dziękujemy p. Krystynie Masłowskiej dyrektor i pracownikom GOPS (Sekcji Wsparcia Rodziny – placówka „Ognisko Tęcza” p. Agacie Sierputowskiej i Sekcji Pomocy Środowiskowej Grażynie Wojda) za całoroczną życzliwą współpracę.

Dziękujemy p. Januszowi Cieplińskiemu Prezesowi MAGO SA za nieodpłatne przekazanie regałów do wyposażenia pomieszczenia Caritas.

Dziękujemy za indywidualne włączanie się w realizację różnych działań (m in. p. Tomaszowi Siwa, p. Andrzejowi Pietrzakowi, p. Teresie Pietrzak, p. Michałowi Chijek, p. Leszkowi Łabędzkiemu, p. Michałowi Masłowskiemu, p. Magdzie Kołodziejczyk)

Dziękujemy ks. prał. Andrzejowi Wieczorkowi za życzliwość, opiekę i wsparcie finansowe, ks. Jerzemu Jędrzejewskiemu oraz ks. Marcinowi Kościecha za współpracę i wsparcie duchowe.

Środki finansowe  pozyskaliśmy:  z rozprowadzania świec, palm, od ks. Proboszcza, ze zbiórki do puszek, od indywidualnych ofiarodawców, oraz z odpisu 1% podatku.
Wdzięczni za życzliwość, zaufanie, za  okazywaną troskę i wsparcie,  w każdą pierwszą środę miesiąca modliliśmy się na Mszy św. wieczornej  w intencji ofiarodawców, darczyńców, księży, wolontariuszy oraz  osób i rodzin, którym pomagamy.

Z całego serca dziękujemy.

 w im  Parafialnego Zespołu Caritas
 Stefania Łęcka