Dziękujemy, za wszelką pomoc!

Dziękujemy, za wszelką pomoc już ofiarowaną naszym siostrom i braciom z Ukrainy, którzy w obliczu wojny potrzebują naszego wsparcia!

“Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. [Mt 25, 34-36]

Zachęcamy do aktywnego włączania się w dzieło pomocy!

Parafialny Caritas prowadzi zbiórkę żywności, środków opatrunkowych i higienicznych dla uchodźców z Ukrainy. Dary przyjmujemy w budynku parafialnym we wtorki od 10:00 do 12:00 oraz codziennie od 16:00 do 18:00.