Adoracja Najświętszego Sakramentu – 40 godzin z Jezusem

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ramach Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego przygotowującego do święta Świętego Klemensa 23 listopada 2023 roku.
W dniu dzisiejszym (22.11.2023) adoracja cały dzień do godziny 21:00.