Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. prałat Andrzej Wieczorek
wyświęcony w 1982 roku, dziekan dekanatu raszyńskiego, kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Państwowej Straży Pożarnej w powiecie pruszkowskim, w parafii od 2004 roku.

Wikariusze:

Ks. Jerzy Jędrzejewski

Rok Święceń Kapłańskich: 1981

Ks. Marcin Kościecha

Rok Święceń Kapłańskich: 2007

  • 2007 – 2014 parafia św. Marii Magdaleny w Magdalence, w dek. raszyńskim
  • 2014 – 2019 parafia św. Barbary w Warszawie, w dek. śródmiejskim.
  • od 2019 parafia św. Klemensa w Nadarzynie.