Odnowa w Duchu Swiętym

Grupa Odnowy w Duchu Świętym „UFNI W PANU”

Co warto wiedzieć o Odnowie w Duchu Świętym?

trochę teorii……

Ruch Odnowy w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) – ruch katolicki powstały w 1967 w Stanach Zjednoczonych, m.in. pod wpływem II soboru watykańskiego oraz teologii zielonoświątkowej.

Osoby uczestniczące w Ruchu pracują nad własną wiarą poprzez nieustanne „dążenie do Jezusa poprzez działanie Ducha Świętego”. Działania członków Ruchu to między innymi ewangelizacja chrześcijan.

Historia

Kościół katolicki, obserwując ożywienie charyzmatyczne w kościołach protestanckich, nie mógł pozostać wobec niego obojętny. Podczas obrad II soboru watykańskiego w 1963 roku odbyła się poważna dyskusja teologiczna na temat charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Szczególną rolę przy wprowadzeniu powyższego zapisu odegrał kardynał z Belgii ks. Léon-Joseph Suenens.

Pierwszym spektakularnym doświadczeniem wylania Ducha Świętego były wydarzenia z 17–19 lutego 1967, w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Duquesne w Stanach Zjednoczonych. W czasie spotkań mających na celu rozważanie Pisma Świętego i wspólną modlitwę, pierwsi katolicy przeżyli chrzest w Duchu Świętym i modlitwę w językach. Od tego czasu Odnowa Charyzmatyczna ogarnęła bardzo szybko wszystkie kontynenty.

Osoby, które otrzymały chrzest w Duchu Świętym pozostały w większości w Kościele katolickim. Tym sposobem powstał ruch o charakterze ekumenicznym, gdyż doświadczenie wylania Ducha Świętego znane było już milionom chrześcijan różnych wyznań. Od czasu swych początków ruch charyzmatyczny rozrósł się i stał się zjawiskiem zaakceptowanym przez Kościół katolicki.

W Polsce od 1984 r. Krajowym Duszpasterzem Ruchu Odnowy w Duchu Świętym jest biskup Bronisław Dembowski
W praktyce……

W naszej parafii wspólnota Odnowy została mocą Ducha Świetego powołana do istnienia wiosną roku 2013. Na samym początku naszej działalności odbyły się pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, dzięki którym zawiązała się dość liczna grupa osób. Obecnie zakończyliśmy drugie REO. Opiekę nad naszą wspólnotą prowadzi Ks. Jerzy Jędrzejewski.
Struktura wiekowa naszej grupy jest różna; wielopokoleniowa, są pośród nas osoby starsze wiekiem, ale uczestniczy w naszych spotkaniach także młodzież.
Członkowie Odnowy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, aby wspólnie oddawać chwałę Bogu, karmić się Jego Słowem.
Nasza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym ma charakter otwarty.
Od czasu powstania naszej grupy liczba członków zmienia się; przychodzą nowe osoby, część przechodzi do innych grup. Obecnie w naszych szeregach modli się około 30 osób.
Do naszych zadań należy również oprawa muzyczna Mszy św., która prowadzimy w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Zapraszamy osoby z talentami muzycznymi, każdego kto potrafi, chce i umie śpiewać lub grać do wsparcia naszej diakonii muzycznej.
Serdecznie zapraszamy na spotkania modlitewne!

Przyjdź i spotkaj się z Duchem Świętym w czasie wspólnego śpiewu i modlitwy!

Spotkania grupy:

poniedziałek

godzina 19:30

dom parafialny, sala Św. Marka

Ps. tak od parafianki, warto by było również zamieścić kilka informacji nt x. Jerzego Jędrzejewskiego, który w Naszej Parafii jest już trzy lata, a jedyna informacja na Jego temat, to imię i nazwisko, troszkę to wg mnie lekka ignorancja przełożonego.

pozdrawiam, życząc miłego dnia i wielu łask od Boga
Magda Miś