Domowy Kościół

Gałąź Rodzinna Ruchu Światło – Życie

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Eąuipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987).
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa w liczbie 5-7 tworzą małe wspólnoty zwane kręgami DK.
DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

  • życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
  • życia modlitwą, jako osobistym spotkaniem z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
  • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
  • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
  • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

W naszej parafii pierwszy krąg DK powstał w 1999 roku z inicjatywy księdza Grzegorza Krysztofika ówczesnego proboszcza. Obecnie działają dwa kręgi skupiające po 6 par małżeńskich. Organizatorami pracy (animatorami) pierwszego kręgu DK w Nadarzynie byli przez 3 lata małżonkowie Marta i Jan Kaczmarkowie, którzy już drugi rok posługują na placówce misyjnej w Tanzanii w Afryce Wschodniej.
Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK, wakacyjnych rekolekcjach 15-dniowych (oazach rodzin), oraz w innych kilkudniowych rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi.

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie internetowej Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl

Opracował Zenon Krawczyk