Wspólnoty Różańcowe

Spotkania Koła Żywego Różańca – Msza Św. w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9:00

Krótka historia Kół Różańcowych w naszej parafii.

W naszej parafii jest 9 Wspólnot Różańcowych:

  • Róża 1 – pod wezwaniem Męki i śmierci Pana Jezusa – Nadarzyn
  • Róża 2 – pod wezwaniem Zmartwychwstania Pana Jezusa – Nadarzyn
  • Róża 3 – pod wezwaniem Zwiastowania N.M.P. -Nadarzyn
  • Róża 4 – pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej – Rusiec
  • Róża 5 – pod wezwaniem Betlejem – Rusiec
  • Róża 6 – pod wezwaniem Ofiarowania Pana Jezusa – Rusiec
  • Róża 7 – pod wezwaniem Ukoronowania N.M.P. – Kajetany
  • Róża 8 – pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego – Stara Wieś
  • Róża 9 – pod wezwaniem N.M.P. Matki Kościoła – Strzeniówka

Najstarszymi wspólnotami są: “Męki i śmierci Pana Jezusa” oraz “Zmartwychwstania Pana Jezusa”. Są to wspólnoty wielopokoleniowe sięgające roku 1936. Najstarszą Zelatorką (przewodniczącą wspólnoty) była p. Michalina Lazarewicz, po niej funkcję tę przejęła p. Kazimiera Szaszek. W dalszym ciągu powyższe wspólnoty działają dotychczas. Pozostałe wspólnoty uformowane zostały w latach 1984-2004.
Pierwszym i podstawowym naszym celem jest modlitwa. Przeżywanie wraz z Maryją tajemnic Chrystusa bardziej przybliża nas ku Niemu.
W roku 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił rok Różańca i wprowadził czwartą cześć “Światła” mówiącą o życiu i rozpoczęciu działalności Pana Jezusa, co rozszerzyło naszą modlitwę.
W roku 2005 obecny ksiądz Proboszcz wprowadził w pierwsze soboty miesiąca Mszę Świętą połączoną z modlitwą różańcową i wystawieniem Najświętszego Sakramentu z adoracją w ciągu dnia.

Naszą modlitwą wypraszamy potrzebne łaski dla Ojca Świętego, Ojczyzny, Kościoła Świętego, Parafii, dla całego duchowieństwa, to są nasze stałe intencje. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie sprawy, które są nakazem chwili. Pamiętamy o wszystkich, którym winniśmy pamięć, a mianowicie w miesiącach pamięci narodowej – o poległych, o miesiącu trzeźwości, o zmarłych członkach naszych wspólnot.

Spotykamy się w domach na wspólnej modlitwie połączonej z wymianą tajemnic w pierwszą niedzielę miesiąca.

Najstarsze dwie Wspólnoty Różańcowe spotykają się w pierwszą środę miesiąca w Kościele na Mszy Świętej oraz wymianie tajemnic.
Naszym pragnieniem jest włączenie do modlitwy różańcowej mężczyzn.

Opracował Zenon Krawczyk