Katechezy o Mszy Świętej

W naszym kościele przed każdą Mszą Świętą czytane są katechezy, które zostały zaczerpnięte z materiałów przygotowanych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
Są to Katechezy przed Mszą świętą dla wszystkich wiernych w ramach trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 realizowanego pod hasłem „Eucharystia daje życie”.
Mają one na celu odkrycie znaczenia Eucharystii w naszym chrześcijańskim życiu oraz pomóc w zrozumieniu i dobrym przeżyciu każdej Eucharystii.