Caritas

CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie

stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym i pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc naszych Darczyńców.

Dołącz do nich i Ty wspierając działania naszego Caritas poprzez:

 • przekazanie 1% podatku dochodowego,
 • wpłaty na konto Parafii z dopiskiem Caritas (Nr r-ku 33 96780002 0001 7385 2021 0001 )
 • przekazanie darów rzeczowych ( odzież, obuwie, pościel)
 • udostępnienie samochodu dostawczego na transport żywności z magazynu AW,
 •  włączenie się do pracy w wolontariacie
 •  wspieranie prowadzonych akcji ( paczki świąteczne, pomoc poszkodowanym, doposażenie szkolne)

Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:

 • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
 •  wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas Archidiecezji Warszawskiej – 0000225750
 •  W polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz naszego Caritas).
 •  wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Caritas mieści się w budynku parafialnym. Nadarzyn ul. Kościelna 1 tel. 728 947 323

Punkt Caritas czynny:
wtorki 10.00 – 12.00
czwartki 12.00 – 17.00

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie za rok 2015

W 2015 roku pomocą objęto 300 osób z rejonu całej gminy Nadarzyn.
Ze zbiórki żywności przeprowadzonej przez harcerzy w okolicznych sklepach przygotowano 110 paczek żywnościowych na Wielkanoc i 110 paczek na Boże Narodzenie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Harcerzom, ich Opiekunom, ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi za ogromne zaangażowanie. Słowa podziękowania kierujemy do Władz Gminy Nadarzyn, do Właścicieli sklepów za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki żywności, oraz do Państwa Klientów, którzy tak hojnie napełniali kosze darami.
Serdeczne Bóg zapłać.
W lutym w Dniu Chorego, po Mszy Św. zorganizowano spotkanie z poczęstunkiem i upominkami dla chorych z naszej parafii.
Punkt Parafialny Caritas czynny jest przez cały rok dwa razy w tygodniu, żywność jaką otrzymujemy ze zbiórek dzielimy tak, aby przygotować paczki świąteczne i wspierać najbardziej potrzebujących przez jak najdłuższy okres roku.
Podopieczni korzystali z pomocy materialnej w formie dofinansowania zakupu leków, opału, pieczywa, doposażenia szkolnego, dofinansowania kolonii. Korzystali z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego).
Pieniądze na pomoc potrzebującym uzyskano;
- z rozprowadzania świec, palm
- z tacy przekazane przez ks. Proboszcza,
- od indywidualnych Ofiarodawców,
- z odpisu 1% podatku
Kolejny rok działalności Parafialnego Caritas to życzliwość i różne formy wsparcia bardzo wielu wrażliwych ludzi. Dziękujemy z całego serca. O naszych ofiarodawcach, sponsorach, wolontariuszach i podopiecznych pamiętamy w modlitwie.

W im. PZ Caritas
Stefania Łęcka

Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:
- przekazanie 1% podatku dochodowego

Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:

- znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;

- wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW –  0000225750

- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół.

- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).

- pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca PZ Caritas
Stefania Łęcka
Tel. 728 947 323

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie za rok 2014

W 2014 roku pomocą objęto 420 osób z rejonu całej gminy, okresowo wspieraliśmy uchodźców zamieszkujących na terenie parafii.
Udział Caritas w programie unijnym umożliwił pozyskanie i rozdysponowanie 4 ton żywności o wartości 10 000 zł.
Ze zbiórki żywności przeprowadzonej w okolicznych sklepach przez harcerzy pod opieką ks. Jarosława, przygotowano 110 paczek żywnościowych na Wielkanoc i 120 paczek na Boże Narodzenie.
Rodzinom z dziećmi dodatkowo przekazano paczki ze słodyczami przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.
W lutym w Dniu Chorego, po Mszy Św. zorganizowano spotkanie z poczęstunkiem i upominkami dla chorych z naszej parafii.
Punkt Parafialny Caritas czynny jest przez cały rok dwa razy w tygodniu, dlatego żywność jaką otrzymujemy ze zbiórek dzielimy tak, aby przygotować paczki świąteczne i wspierać najbardziej potrzebujących przez jak najdłuższy okres roku.
Dzięki sponsorom w grudniu 16 podopiecznych Caritas, w tym 10 dzieci, wyjechało na pielgrzymkę do Częstochowy.
Na bezpośrednią pomoc materialną wydatkowano 32 700 zł. Pomoc dotyczyła dofinansowania; zakupu leków, opału, pieczywa, doposażenia szkolnego, dofinansowania kolonii, pomocy pogorzelcy.
Podopieczni mogli również korzystać z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego).
Pieniądze na pomoc potrzebującym uzyskano;
- z rozprowadzania świec, palm
- z tacy przekazane przez ks. Proboszcza,
- od indywidualnych Ofiarodawców,
- z odpisu 1% podatku
W ciągu kolejnego roku spotykaliśmy ze wsparciem ze strony Księży, oraz z życzliwą współpracą z pracownikami Ogniska „Tęcza” i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Za okazaną życzliwość dziękujemy w imieniu własnym i naszych podopiecznych.

Stefania Łęcka
Przewodnicząca PZ Caritas

Sprawozdanie Parafialnego CARITAS za rok 2013

W 2013 roku Parafialny Caritas obejmował pomocą 110 rodzin, oraz 68 osób samotnych co daje ogólną liczbę 424 osoby. Punkt Caritas czynny był 2 razy w tygodniu po 2 godz. Podobnie jak w latach poprzednich, korzystaliśmy z programu unijnego, którego celem jest zaopatrzenie w żywność najbiedniejszej ludności. Przywieźliśmy 11 ton 523 kg żywności o wartości 40 279 zł. zł. ( Wszystkie transporty przywieźli p. Marcin Karczmarczyk i p. Andrzej Pietrzak, przy rozładunku pomagali ochotnicy z Ogniska „Tęcza”- serdecznie dziękujemy). Podopieczni Caritas, mogli zaopatrzyć się w odzież i inne artykuły przekazane przez Darczyńców. ( Dziękujemy min. p. Tomaszowi Kilińskiemu za przekazanie znacznej ilości kurtek, którymi podzieliliśmy się z Caritas AW. Dziękujemy młodej parze p. Aleksandrze zd. Kilińska i Mariuszowi Pawluć za przekazanie przyborów szkolnych, słodyczy, maskotek zebranych na własnym ślubie – Wasz dar sprawia wiele radości najmłodszym naszym podopiecznym. Staramy się dzielić tak, aby radość trwała jak najdłużej. Dziękujemy p. Michałowi Relidze, oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum ARGONAUT z Warszawy za przekazanie odzieży i zabawek. Dziękujemy Wszystkim Państwu, którzy zadają sobie trud, aby dostarczyć do nas odzież, obuwie, zabawki często anonimowo zostawiając pod drzwiami – jest to duża forma pomocy.
Dzięki zaangażowaniu harcerzy działających przy Parafii, ich opiekuna ks. Jarosława Kuśmierczyka, życzliwości właścicieli sklepów, oraz hojności ludzi wrażliwych z zebranej żywności w sklepach, przygotowano 130 paczek na Wielkanoc i 170 szt. na Boże Narodzenie.
Na Spotkaniu Opłatkowym w dniu 23.grudnia, zorganizowanym przez Caritas przy współudziale Gminy Nadarzyn, GOPS i Ogniska „Tęcza”, wolontariuszki p. Zofia Bajerska, p. Barbara Kozłowska i p. Maria Gałaj za wieloletnią charytatywną pracę na rzecz społeczności lokalnej zostały uhonorowane medalami 560 lecia nadania praw miejskich Nadarzynowi. ( p. Jadwiga Żyta i Stefania Łęcka w/w medale otrzymały na uroczystości gminnej w dn.17.11.2013r.). Bezpłatny transport zapewnił Zakład Usług Komunalnych.
Pomocy finansowej jednorazowej, bądź okresowej udzielono 44 rodzinom. Wysokość dofinansowania kształtowała się różnie w zależności od sytuacji danej rodziny. Udzielano wsparcia na leki, opał, doposażenie szkolne, dofinansowanie kolonii, na zakup chleba, Znaczące wsparcie otrzymały dwie rodziny poszkodowane w wypadkach losowych. Ogółem wydatkowano 31 360 zł.
Pieniądze na pomoc dla potrzebujących, pozyskano: ze zbiórki do puszek, rozprowadzania świec, z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, od indywidualnych ofiarodawców przekazane bezpośrednio na prowadzone dzieło, przez wpłaty na konto Parafii z przeznaczeniem na Caritas, od Anonimowych Ofiarodawców, oraz z odpisu 1 % podatku.
Dokumentacja finansowa Parafialnego Caritas, była przedkładana do wglądu podczas wizytacji kanonicznej Parafii. Za pracę w Parafialnym Caritas nikt nie otrzymuje wynagrodzenia.
Parafialny Caritas to także troska o życie duchowe, jako wolontariusze uczestniczyliśmy w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach Wielkopostnych organizowanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
W każdą pierwszą środę miesiąca odprawiana była Msza św. dziękczynna w int. Parafialnego Caritas z prośbą o Boże bł. dla Ofiarodawców, Darczyńców, Wolontariuszy i Rodzin, którym pomagamy.
Dziękujemy ks. Proboszczowi opiekunowi Parafialnego Caritas, za troskę i wsparcie każdego dzieła, które podejmowaliśmy w 2013 roku, za założenie ogrzewania w pomieszczeniach, z których korzystamy.
Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo, dziękujemy Wszystkim, których nie sposób wymienić, za okazaną życzliwość, zaufanie, za każdą formę wsparcia.
Za kolejny rok dobrej współpracy składamy serdeczne Bóg zapłać.
Osoby chętne zapraszamy do pracy w wolontariacie Parafialnego Caritas.

W imieniu
PZ Caritas Stefania Łęcka

Sprawozdanie Parafialnego CARITAS za rok 2012

W 2012 roku Parafialny Caritas obejmował pomocą 87 rodzin i 47 osób samotnych, co daje ogólną liczbę 357 osób z terenu parafii i pozostałej części gminy. ( Nadarzyn, Rusiec, Walendów, Młochów, Wola Krakowiańska, Rozalin, Urzut, Wolica,)
Pomoc świadczona przez Caritas obejmuje tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym, czy też nie radzących sobie w życiu. Są nimi w szczególności rodziny wielodzietne i niepełne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni, bezdomni, emigranci i uchodźcy, osoby dotknięte dysfunkcjami społecznymi i ich rodziny, ofiary klęsk żywiołowych.
Caritas uczestniczy w programie PEAD, którego celem jest dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności w ramach Unii Europejskiej. W ramach w/w programu przywieźliśmy z magazynu Caritas Archidiecezji Warszawskiej 11 transportów podstawowych artykułów żywnościowych, ogółem ponad 8 ton (8035.60 kg ) o wartości 29 635.80 zł.
10 transportów przywiózł społecznie w ramach wolontariatu p. Marcin Karczmarczyk dziękujemy, za poświęcony czas i trud w załadunku i rozładunku. Przywieziona żywność jest dokumentowana i dystrybuowana zgodnie z zaleceniami unijnymi.
Punkt Caritas czynny jest przez cały rok, 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Żywność wydajemy dwa razy w miesiącu. Dzięki darczyńcom nasi podopieczni , mogą się zaopatrzyć w odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki dla dzieci, plecaki szkolne, wózki, łóżeczka dziecięce.
Na Wielkanoc i Boże Narodzenie harcerze pod opieką ks. Jarosława dostarczyli do podopiecznych Caritas paczki z żywnością ze zbiórki przeprowadzonej w sklepach. ( Wielkanoc – 100szt. paczek, Boże Narodzenie 120 szt.) Dziękujemy w imieniu obdarowanych wszystkim, którzy uczestniczyli w tej akcji. (Właścicielom sklepów, Darczyńcom, Harcerzom i Opiekunom)
Pieniądze na wsparcie dla potrzebujących pozyskiwano poprzez; rozprowadzanie świec na Boże Narodzenie i Wielkanoc, zbiórkę do puszek, pieniądze z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, od ofiarodawców wpłacających corocznie na konto parafii (p. Tomasz Krupa, p. Paweł Prejss) bądź przekazane bezpośrednio na konkretny cel
( p. Tomasz Muchalski , Pan – nie znamy z imienia i nazwiska przekazał po 500 zł. na Wielkanoc i Boże Narodzenie, od nowożeńców, oraz z odpisu 1% podatku na rzecz naszego Caritas.
W 2012 roku udzielono wsparcia – dofinansowania na: doposażenie szkolne dzieci, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, zakupu leków, opału, wyjazdu na kolonie, pomoc świąteczną, zakup pieczywa, bilety na dojazd do lekarza, pomoc po zdarzeniu losowym ( pogorzelca), na doraźną pomoc materialną. Ogółem wydano 24 000.00 zł.
Do współpracy z Caritas włączyła się Szkoła Podstawowa „Promienie” Stowarzyszenia Sternik, rodzice wspólnie z dziećmi przygotowali 55 szt. paczek ze słodyczami i przyborami szkolnymi. Paczki przekazaliśmy dzieciom z rodzin naszych podopiecznych, upominki sprawiły wiele radości. Dziękujemy w imieniu obdarowanych.
Dziękujemy Dyrekcji p. Anecie Kornatowskiej, p. Irenie Pietrzak, rodzicom, oraz uczniom z klas I – III Szkoły Podstawowej w Nadarzynie za przeprowadzenie zbiórki artykułów do paczek świątecznych i przekazanie na rzecz Caritas.
Za całoroczną dobrą współpracę i pomoc w wielu bieżących sprawach i przy rozładunku transportów dziękujemy pracownikom i dzieciom z Ogniska „Tęcza”.
Parafialny Caritas to:
- Zespół Wolontariuszy służących swoją pracą, ( p. Zofia Bajerska, p. Maria Gałaj,
p. Barbara Kozłowska, p. Jadwiga Żyta, p. Marcin Karczmarczyk),
- Parafianie – Osoby życzliwie wspierające działalność poprzez wsparcie finansowe, bądź rzeczowe,
- ks. Proboszcz i ks. Wikariusze okazujący troskę, życzliwość i wsparcie,
- Podopieczni, dla, których świadczona jest pomoc,

Za okazaną życzliwość, wzajemne zaufanie i kolejny rok dobrej współpracy składam serdeczne podziękowanie.

Przewodnicząca PZ CARITAS
Stefania Łęcka


 

Sprawozdanie z działalności Caritas za rok 2011

Kolejny rok działalności Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie był możliwy dzięki życzliwości Parafian, wsparciu duchowemu i materialnemu księdza Proboszcza, oraz pracy pań Wolontariuszek.

W minionym 2011 roku z pomocy naszego Caritas skorzystało 118 rodzin, co stanowi 335 osób. ( 20 rodzin więcej w porównaniu z 2010 r ). Na w/w ogólną liczbę rodzin składa się; 48 osób samotnych – osoby starsze z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, renciści, bądź w trakcie załatwiania renty, czasowo bezrobotni, osoby bezdomne, poszukujący pracy w naszym rejonie, 25 rodzin z 2 dzieci, matki samotne; 45 rodzin z ( 3, 4,6, 8 dzieci).

Tak wiele rodzin i wiele różnych sytuacji życiowych stąd nasza pomoc, chociaż przyznawana na ogólnych zasadach, to była i jest bardzo zróżnicowana, zarówno ilościowo jak i jakościowo. Były osoby – rodziny, które korzystały z pomocy jednorazowo, kilkakrotnie ( bezdomni, poszukujący pracy), przez kilka miesięcy, ale były rodziny, gdzie przez cały rok ze względu na dzieci korzystały z cotygodniowej pomocy głównie żywnościowej.

Podobnie jak w latach poprzednich przywoziliśmy żywność z magazynu Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która była rozdysponowana wśród potrzebujących, mogli również zaopatrzyć się w odzież, którą otrzymywaliśmy od darczyńców.

Uzyskane pieniądze głównie z rozprowadzania świec, ze zbiórki do puszek, z tacy od ks. Proboszcza, oraz od indywidualnych ofiarodawców przeznaczyliśmy na: paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie, na doposażenie szkolne dzieci, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, na dofinansowanie leków, na pomoc dla rodzin z wypadków losowych ( pogorzelcy, naprawa dachu po zalaniu), na doraźną pomoc materialną gdzie przed otrzymaniem zasiłku, bądź renty brakowało na chleb dla dzieci.

Z pomocy naszego Caritas korzystają rodziny nie tylko z rejonu naszej parafii, ale również z Woli Krakowiańskiej, Młochowa, Rozalina, Urzutu. (Są to głównie rodziny z dziećmi). Caritas nie kieruje się granicami terytorialnymi, jedynie stara się dostrzegać i pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, którzy nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych a jedynie na życzliwość ludzi którzy mogą i chcą się z nimi podzielić. Za kolejny rok dobrej współpracy pragnę podziękować pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ogniska Dziecięco – Młodzieżowego „Tęcza”, 1 Drużynie Harcerskiej IMPEESA z opiekunem ks. Jarosławem Kuśmierczykiem, Koleżankom wolontariuszkom Zofii Bajerskiej, Barbarze Kozłowskiej, Marii Gałaj, Jadwidze Żyta, Alicji Pająk, Dziękuję p. Stanisławowi Surała, p. Tomkowi Siwa, p. Marcinowi Karczmarczykowi, p. Pawłowi Prejss, Młodzieży z Gimnazjum Jana Pawła II z p. Beatą Łaszczewską.

Dziękuję Ks. Proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi za wszelką pomoc, zaufanie, oraz opiekę, zarówno tę duchową jak i materialną. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Parafian, to dzięki Waszej wrażliwości i życzliwości możemy realizować zadania Caritas i nieść pomoc potrzebującym.

Z wyrazami wdzięczności
Przewodnicząca CARITAS
Stefania Łęcka 728 947 323


 

CARITAS – pomoc dla Powodzian

Parafialny Caritas informuje, że zawieźliśmy kolejny transport darów dla powodzian w gminie Gorzyce. Tym razem do miejscowości Sokolniki, która również była całkowicie zalana po raz trzeci w tym dziesięcioleciu. Na prośbę mieszkańców Sokolnik przekazujemy serdeczne słowa podziękowania wszystkim ofiarodawcom – za życzliwość, okazaną troskę i wszelką pomoc.

Zawieźliśmy ok. 3,5 tony darów. Były to środki czystościowe, żywność, odzież, obuwie, materace oraz osuszacze budynków, które zakupiła nasza gmina. Do tego transportu Caritas zakupił artykuły także żywność, środki chemiczne, oraz sprzęt gospodarczy. Pozostałą ilość darów otrzymaliśmy od ofiarodawców. Podobnie jak poprzednio transport zapewnił Wójt Gminy Nadarzyn.

Biorąc pod uwagę, nadal bardzo trudną sytuację rodzin z zalanych terenów w gminie Gorzyce, informujemy, że zbiórkę darów prowadzimy do odwołania. Dyżury Caritas w budynku parafialnym: wtorki, czwartki od 17 – 19.

Parafialny Caritas
Kontakt: tel. 728 947 323
E-mail: parafianadarzyn@wp.pl

Informacje CARITAS dot. pomocy powodzianom.

Do pomocy zorganizowanej w naszej parafii i gminie wytypowano Gorzyce. Osobiste zaangażowanie Wójta ułatwiło nam wybór miejscowości i zapewnienie transportu. Zebrane dary ( ok. 2.5 tony), zostały dostarczone bezpośrednio do miejscowości Trześń gmina Gorzyce. Gmina ta znajduje się niedaleko Sandomierza została zalana po raz drugi w tym dziesięcioleciu. Podczas pierwszej powodzi w 2001 nasza gmina również przekazała pomoc dla mieszkańców Gorzyc.

Klęską ostatniej powodzi dotkniętych zostało 4500 osób. Zalanych 1100 budynków mieszkalnych, budynki gospodarcze a także obiekty szkolne, kościoły, remizy OSP, domy kultury.

Po zapoznaniu się bezpośrednio na miejscu z bardzo trudną sytuacją mieszkańców Gminy Gorzyce informujemy, że Parafialny Caritas kontynuuje akcję pomocy dla powodzian.

Dary przyjmujemy w Nadarzynie – budynek parafialny: – wtorki i czwartki od 17 do 19.

Obecnie bardzo pilnie potrzebna jest każda ilość środków higienicznych, czystościowych, narzędzia gospodarcze: wiadra, łopaty, grabie, miotły itp. W dalszym ciągu będziemy przyjmować żywność, odzież również używaną w dobrym stanie, obuwie. Przyjmujemy zgłoszenia do oddania wszelkiego rodzaju mebli, sprzętu AGD.

Apelujemy i prosimy, podzielmy się, tym, czym możemy,z tymi, którzy stracili wszystko – wielu dorobek całego życia. Dziękujemy Parafianom za udział w loterii fantowej, uczniom SP w Ruścu za przeprowadzenie zbiórki. W następną niedzielę poinformujemy jak rozdysponowano zebrane środki.

Dziękujemy Wszystkim, którzy dotychczas w różnej formie odpowiedzieli na apel pomocy powodzianom. Prosimy o dalszą życzliwość.

Parafialny Caritas Kontakt tel. 728 947 323

CARITAS Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie

Motto, którym kierujemy się w działaniu i które dedykujemy naszym DARCZYŃCOM:

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi ”
JPII

Parafialny Zespół CARITAS został powołany w październiku 2007r. w składzie:

 1. p. Stefania Łęcka przewodnicząca kontakt tel. 889 603 454 stefanialecka@wp.pl
 2. p. Zofia Bajerska
 3. p. Henryka Wencel
 4. p. Krystyna Masłowska – Ognisko „Tęcza”
 5. p. Grażyna Witkowska – GOPS
 6. p. Grażyna Wojda – GOPS

W trakcie prowadzonej działalności do pracy w CARITAS włączyły się:

 • p. Jadwiga Żyta
 • p. Alicja Pająk
 • p. Barbara Kozłowska
 • p. Teresa Żakowska

Opiekę i nadzór nad Parafialnym Zespołem sprawuje ks. Proboszcz Andrzej Wieczorek


 

Punkt Parafialnego Zespołu CARITAS mieści się na piętrze w budynku parafialnym czynny jest:

wtorki 10 -12
czwartki 15 – 17

PZ CARITAS:

 • -wydaje żywność otrzymaną z Archidiecezji Warszawskiej, oraz odzież, obuwie otrzymane od darczyńców,
 • - pomaga w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • - rozprowadza świece a uzyskane pieniądze przeznacza na pomoc materialną, doposażenie szkolne dzieci z rodzin potrzebujących, na paczki świąteczne,
 • - włącza się w akcje organizowane przez Archidiecezję Warszawską,
 • - prowadzi zbiórki do puszek na rzecz potrzebujących,

Do chwili obecnej opieką objęliśmy 66 rodzin, co stanowi 207 osób: są to rodziny wielodzietne, matki samotne, osoby starsze chore, samotne.


 

GRONO naszych DARCZYŃCÓW
Młode pary, które w dniu swojego ślubu złożyły pieniężną ofiarę na rzecz CARITAS
p. Jolanta Lewandowska – p. Maciej Plona
p. Agnieszka Gajda – p. Bartosz Kolasiński
p. Paula Osińska – p. Bartosz Kolasiński
p. Beata Stawicka – p. Rafał Połomski
p. Julia Robaszkiewicz – p. Krzysztof Kawka
p. Anna Lachowicz – p. Karol Janicki
p. Izabela i Piotr Karczmarczyk – w dniu ślubu zebrali i przekazali przybory szkolne
p. Kamila Drzewiecka – p. Michał Górniak
p. Martyna Szydłowska – p. Radosław Kozłowsk
p. Kinga Rączkowska – p. Rafał Tumiłowski


 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy w formie pomocy rzeczowej przekazali używaną odzież, obuwie, zabawki.