Caritas

 

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2020

Szanowni Państwo – Drodzy Parafianie – Mieszkańcy Gminy Nadarzyn

Rok 2020 był trudnym okresem dla wielu z nas, pandemia i związane z nią ograniczenia, powodowały wiele trudności, mimo to 168 osób korzystało z pomocy parafialnego Caritas. – Przygotowano i przekazano 54 paczki żywnościowe na Wielkanoc ( w ramach działań wolontariackich , pracownicy GOPS pomagali przy wydawaniu paczek w kilku przypadkach dowozili do domów) i 84 paczki na Boże Narodzenie ( tu również pracownicy GOPS dowieźli paczki do 11 rodzin), – 46 osób korzystało z dofinansowania na zakup leków, na ten cel wydatkowano 18 400,00 złotych w tym 2 900,00 zł. pozyskane z 1% odpisu od podatku, – 25 seniorów zostało objętych programem karta Biedronka Na codzienne zakupy”. Łączna wartość programu w 2020 roku to kwota 32 500 złotych, ( pracownicy GOPS jako działanie wolontariackie przez 10 miesięcy – okres trwania programu, dokonywali zakupów artykułów żywnościowych w Biedronce dla 6 osób mniej zaradnych, samotnych), -6 osób z naszej Gminy skorzystało z programu Caritas Archidiecezji Warszawskiej „Spełniamy marzenia Seniora”, na ten cel pozyskano kwotę 1 200,00 zł., Dwie rodziny otrzymały laptopy które otrzymaliśmy od darczyńców ( w tym 1 nowy laptop i 1 używany). - Dużą wartością i pomocą była wydawana w ciągu roku żywność, odzież, obuwie i drobny sprzęt. - Parafia wpłaciła do Caritas Polska 24 000,00 zł na rzecz rodzin poszkodowanych w Syrii w ramach programu „Rodzina rodzinie”.

Szanowni Państwo parafialny Caritas to wspólne dzieło naszej społeczności, to troska o najsłabszych, niezaradnych, schorowanych. To dzięki dobrej, życzliwej współpracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji, parafialny Zespół wolontariuszy może podejmować takie działania, które służą niesieniu pomocy i poprawie życia najbardziej potrzebującym. Tradycyjnie harcerze z Nadarzyńskiej Drużyny Harcerskiej prowadzili zbiórki żywności w sklepach spożywczych ( Pawilony, U Joli, WARUS, Kaprys). Pracownicy z firmy 3M Poland zakupili żywność i przekazali na potrzeby podopiecznych Caritas.

Dobra współpraca Parafii, Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Urzędu Gminy Nadarzyn przyczyniła się do realizacji wielu zadań i docierania z pomocą do szerszej grupy osób. Wspólnie z Parafią i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Dział Pomocy Środowiskowej i Dział Wspierania Rodziny – „Ognisko Tęcza) zorganizowaliśmy Światowy Dzień Chorego. 11 lutego w kościele w Nadarzynie na Mszy św. modliliśmy się za wszystkich chorych, chętni mogli przystąpić do sakramentu Namaszczenia Chorych, spotkanie zakończyło się przy herbacie i wręczeniu upominków.
Ważną i nową inicjatywą było uruchomienie na początku roku działalności
Klubu Seniora „U Klemensa”. Odbyły się trzy spotkania, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, niestety pandemia spowodowała zamknięcie działalności klubu do odwołania.

W imieniu podopiecznych, wolontariuszy i księży z parafii serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w różnej formie i postaci przyczyniają się do realizacji dzieła Caritas. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do indywidualnych Ofiarodawców, którzy w tak trudnym okresie hojnie wspierali nasze działania, co umożliwiło nam nieść pomoc materialną tak wielu potrzebującym. Dziękujemy za przekazanie 1% z podatku, za ofiary złożone na tacę z myślą o najuboższych. Dziękujemy właścicielom sklepów i darczyńcom, za żywność złożoną do koszy, harcerzom za pełnienie dyżurów, ich rodzicom i opiekunom. Dziękujemy za dostarczone dary rzeczowe.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za zaufanie, i za kolejny rok życzliwej współpracy. Zapewniamy o pamięci i modlitwie.

Informujemy, że w każdą pierwszą środę miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencji dziękczynnej za dar parafialnego Caritas.

W im. Parafialnego Zespołu Wolontariuszy Caritas Stefania Łęcka

………………………………………………………………………………………………………

W dniu 11 lutego 2021 roku (czwartek) o godz. 9.00 w kościele pw. św. Klemensa
w Nadarzynie odbędzie się Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorego. Po Mszy św. pracownicy GOPS i wolontariusze Caritas wręczą upominki. ( dla osób zgłoszonych a nieobecnych postaramy się dostarczyć upominki do domów)

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Księża z Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

1% podatku dochodowego na CARITAS

CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym, pokrzywdzonym przez los.

Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc naszych Ofiarodawców.

Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:

- przekazanie 1% podatku dochodowego , – numer KRS Caritas AW – 0000225750

- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” należy wpisać – Caritas przy Parafii św. Klemensa
w Nadarzynie
(wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).

W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.

Parafialny Zespół Caritas.

 

 

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie

Sprawozdanie z działalności za rok 2019

Szanowni Państwo Drodzy Parafianie pragniemy poinformować, że w 2019 r. ze stałej pomocy Caritas korzystało 43 rodziny, 47 osoby samotne, starsze, 38 uchodźców, co daje ogólną liczbę 196 osób – mieszkańców z całej gminy. Uchodźcy korzystali z pomocy w postaci darów rzeczowych. Osoby starsze, z problemami zdrowotnymi oraz rodziny, gdzie występuje niepełnosprawność, bądź długotrwała choroba, którzy spełniali kryteria dochodowe korzystali z dofinansowania na zakup leków, opału. Wszyscy podopieczni korzystali z darów rzeczowych tj. odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, które dostarczali Darczyńcy w ciągu całego roku.
Podobnie jak w latach poprzednich, pieniądze na pomoc uzyskaliśmy z rozprowadzania świec, palm, z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, ze zbiórki do puszek, od indywidualnych ofiarodawców (p. Iwona i Jacek Bilińscy, p. Dariusz Bośka, p. Danuta i Ryszard Pluta, p. Rafał Kłopocki, p. Tomasz Krupa, p. Paweł Kuch, p. Aleksandra i Paweł Prejss),
oraz z odpisu 1% podatku. Dziękujemy Wszystkim Parafianom za każdą formę wsparcia, za każdą złotówkę, w efekcie całego roku daje to możliwość udzielenia pomocy wielu osobom.
Dziękujemy harcerzom ze Szczepu Wataha ich opiekunom, phm. ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi ( Proboszczowi Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ruścu) za wieloletnią współpracę, za przeprowadzanie zbiórek żywności. Dzięki ich aktywności i naszemu gospodarowaniu wspomagaliśmy podopiecznych w ciągu całego roku. Ponadto przygotowaliśmy 62 paczki na Wielkanoc i 73 na Boże Narodzenie. Dziękujemy Właścicielom sklepów w których były prowadzone zbiórki, Państwu – Klientom za dzielenie się żywnością, za hojne napełnianie koszy, p. Katarzynie i Tomaszowi Janowskim za kilkakrotne dostarczanie do Caritas zakupionych przez siebie art. spożywczych. Dziękujemy Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Uczniom i Rodzicom Szkoły Podstawowej w Nadarzynie za kolejny rok współpracy, za zbiórkę żywności w szkole i przekazanie na rzecz Caritas.

W trosce o najbardziej potrzebujących, podejmujemy działania, które poszerzają naszą formę pomocy i pozwalają pozyskać na te cele środki zewnętrzne.
Przy współpracy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Polska i Jeronimo Martins – właściciela sieci sklepów Biedronka kolejny rok realizowaliśmy program „Na codzienne zakupy”. 33 osoby w wieku powyżej 60 lat zakwalifikowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, otrzymały karty na podstawie których, przez 10 miesięcy, pobierały artykuły spożywcze o wartości 150 zł. miesięcznie. Środki pozyskane na ten program to 42 tys. 750 zł.
Ponadto w tym roku wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ogniskiem „Tęcza” oraz
Caritas Archidiecezji Warszawskiej realizowaliśmy Projekt
pt. „Cztery pory roku z Seniorem”. Głównym celem programu było rozwijanie pokoleniowych i międzypokoleniowych więzi, poznawanie i pielęgnowanie lokalnych historii, obyczajów, tradycji. Ogółem w programie uczestniczyło 90 osób (seniorzy, wolontariusze, dzieci i młodzież). Były wspólne wyjazdy, spotkania, warsztaty. Program zakończył się wspólną wigilią, którą poprzedziły Jasełka w wykonaniu dzieci z Ogniska Tęcza, podsumowanie projektów, oraz wręczenie podziękowań. Za wieloletnią współpracę i pomoc w realizacji działań parafialnego Caritas na rzecz najbardziej potrzebujących, podziękowania dla p. Agnieszki Kuźmińskiej, p. Edyty Gawrońskiej, p. Zofii Bajerskiej, phm. ks. Jarosława Kuśmierczyka ( Nadarzyńskiego Szczepu „Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych) p. Tomasza Muchalskiego, p. Andrzeja Pietrzaka, oraz p .Marcina Karczmarczyka wręczył za- ca dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Sławomir Opaliński.

Na realizację programu „Cztery pory roku z Seniorem”, ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy 9 tys. 500 zł. Łączna wartość projektu to kwota 12 tys. złotych. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu pracowały bezpłatnie w ramach wolontariatu: Krystyna Masłowska, Grażyna Wojda, Ewa Kowalska, Barbara Lisek, Katarzyna Bernaś, Marlena Legięcka, Agata Sierputowska, Marzena Latoszek, Martyna Szwed, Danuta Strzelczyk- Żyta oraz wolontariusze zewnętrzni : Katarzyna Masłowska, Michał Masłowski, Aleksandra Latoszek, Tomasz Latoszek. Wsparciem, radą i pomysłami przy organizacji wyjazdów oraz spotkań z seniorami służył ks. Jerzy Jędrzejewski.

Dziękujemy Panu Dariuszowi Zwolińskiemu Wójtowi Gminy oraz pracownikom Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy za wspieranie projektu na każdym etapie realizacji.

Dziękujemy Komendantowi i funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nadarzynie, Komendantowi i pracownikom Straży Gminnej w Nadarzynie, Naczelnikom i strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna i Młochowa oraz Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie za przeprowadzenie spotkań, warsztatów i szkoleń dla uczestników Projektu „Cztery pory roku z Seniorem”.

Dziękujemy wszystkim wyżej wymienionym osobom, bez ich pomocy, zaangażowania, program nie byłby realizowany.

Kolejny stały punkt w działalności parafialnego Caritas, to obchody Światowego Dnia Chorego. Uczestniczyliśmy we Mszy św., dla wszystkich obecnych przygotowaliśmy słodkie upominki a pracownicy GOPS upominki rzeczowe i materiały informacyjne.

W okresie adwentu dla dzieci, które przychodziły na Msze św. roratnie ( 25 – 40 dzieci dziennie) przygotowywaliśmy śniadania ( refundowane przez ks. Proboszcza).
Ponadto pomagamy w zdarzeniach losowych, prowadziliśmy zbiórkę do puszek na leczenie chorej dziewczynki, przekazaliśmy 4tys.558 zł. Na rzecz pomocy rodzinom w Syrii w 2019 roku nasza Parafia wpłaciła do Caritas Polska 24 tys. zł.
Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie kolejny rok działalności Parafialnego Caritas to nasze wspólne dzieło, realizowane dzięki ogromnej wrażliwości i życzliwości całej społeczności parafialnej. Troska i pomoc ks. Proboszcza Andrzeja Wieczorka, ks. Wikariuszy, to też kolejny rok systematycznej pracy wolontariuszy z Parafialnego Zespołu: Zofii Bajerskiej, Marii Gałaj, Bożeny i Marcina Karczmarczyk, Barbary Kozłowskiej, Stefani Łęckiej, Krystyny Wawryków, Jadwigi Żyta , oraz ogromne zaangażowanie i pomoc w realizacji wszystkich projektów kol. Krystyny Masłowskiej wolontariuszki – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

Wszystkim Państwu wspierającym parafialne dzieło Caritas z całego serca dziękujemy za zaufanie, za kolejny rok współpracy, zapewniamy o życzliwej pamięci i modlitwie.

W Nowym Roku 2020 życzymy wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.
W im. P Z Caritas Stefania Łęcka

 

CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym, pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc naszych Ofiarodawców.

Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:

- przekazanie 1% podatku dochodowego , - numer KRS Caritas AW –  0000225750

- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” należy wpisać –Caritas przy Parafii Św. Klemensa wNadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).

W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.

Parafialny Zespół Caritas

 

 

 

 

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Szanowni Państwo Drodzy Parafianie pragniemy poinformować, że w 2018 roku
z pomocy Caritas w Nadarzynie skorzystało 233 osoby, w tym 36 osoby samotne, starsze,
48 rodzin, 40 uchodźców ( z Armenii, Ukrainy, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Gruzji, Czeczeni, Somali, Ugandy).
Uchodźcy korzystali z pomocy w postaci darów rzeczowych tj. odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego.
Podobnie jak w latach poprzednich, dzięki zbiórce żywności przeprowadzonej przez harcerzy w okolicznych sklepach,
Caritas przygotował 72 paczki żywnościowe na Wielkanoc i 81 paczek na Boże Narodzenie.
Wspólnie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej podjęliśmy działania dot. uczestnictwa naszych podopiecznych w programie pod hasłem „Na codzienne zakupy”,
23 osoby w wieku powyżej 60 lat zakwalifikowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
, otrzymały karty na podstawie których w sieci Biedronka od marca do grudnia mogły pobierać artykuły spożywcze o wartości 200 zł. miesięcznie.
Nasi podopieczni korzystali z dofinansowania na zakup leków, opału.
Ta forma pomocy dotyczyła głównie osób starszych z dużymi problemami zdrowotnymi, oraz rodzin z dziećmi gdzie odnotowana została niepełnosprawność,
bądź długotrwała choroba. W ciągu całego roku wszyscy podopieczni korzystali z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego).
Pieniądze na pomoc potrzebującym uzyskano z rozprowadzania świec, palm, z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, ze zbiórki do puszek,
od indywidualnych Ofiarodawców, z odpisu 1% podatku. Dziękujemy za każdą formę wsparcia, za każdą złotówkę, w efekcie całego roku daje to możliwość udzielenia pomocy wielu osobom.
Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie kolejny rok działalności Parafialnego Caritas to nasze wspólne dzieło. Wszystkie działania były możliwe dzięki zaangażowaniu, ogromnej wrażliwości i życzliwości całej społeczności parafialnej. Dziękujemy z całego serca.
Dziękujemy harcerzom, opiekunom z Nadarzyńskiego Szczepu WATAHA, uczniom, nauczycielom i rodzicom ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.
Właścicielom sklepów, gdzie prowadzone były zbiórki żywności.
Dziękujemy za troskę, życzliwą współpracę ks. Proboszczowi, ks. Wikariuszom, pracownikom Ogniska „Tęcza”, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
Ponadto w imieniu ks. Proboszcza i własnym dziękujemy za ofiary składane do puszek w kościele na rzecz pomocy rodzinom w Syrii.
W 2018 roku nasza Parafia wpłaciła na w/w cel do Caritas Polska 20 tys. zł.
Wszystkich wspierających dzieła Caritas zapewniamy o życzliwej pamięci i modlitwie.
W im. P Z Caritas Stefania Łęcka

CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym, pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc naszych Ofiarodawców.

Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:
- przekazanie 1% podatku dochodowego

Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:

- znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;

- wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW –  0000225750

- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół.

- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).

- pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Parafialny Zespół Caritas
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10 – lat działalności Parafialnego Caritas

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
św. Jan Paweł II

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie, Mieszkańcy Gminy Nadarzyn
10 lat temu na wniosek ks. Proboszcza Andrzeja Wieczorka został powołany Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie, oraz Zespół wolontariuszy. Podjęto działania, byśmy zgodnie ze słowami Ewangelii mogli wywiązywać się z uczynków miłosierdzia wobec słabszych, chorych, starszych. Wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i dobrego słowa. A zatem Parafialny Caritas to wspólne dzieło parafii. Dzieło wszystkich, którzy udzielają wsparcia z myślą o bliźnich – bezinteresowna i życzliwa pomoc to właśnie idea Caritas – idea miłości bliźniego. Na przestrzeni lat podejmowaliśmy różne działania. Pomagaliśmy podopiecznym w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego tj. braku pieniędzy na żywność, leki, opał. Służyliśmy radą, pomocą, dobrym słowem. Realizowaliśmy program unijny prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej wydawaliśmy żywność która była dużym wsparciem dla naszych podopiecznych. Od kilku lat brak programu unijnego wypełniają zbiórki żywności prowadzone przez harcerzy. Życzliwość właścicieli sklepów i Państwa jako klientów, którzy hojnie napełniają kosze żywnością pozwala nam przygotować paczki świąteczne a przy dobrym gospodarowaniu wspierać potrzebujących w ciągu całego roku. Dzięki życzliwym Ofiarodawcom, ofiarom złożonym na tacę, prowadzonym zbiórkom do puszek, rozprowadzaniu świec i palm wielkanocnych, oraz z 1% odpisu od podatku mogliśmy dofinansowywać zakupy leków, opału, wspomóc w doposażeniu szkolnym, dofinansować wyjazdy na kolonie i obozy rehabilitacyjne. Dzięki Darczyńcom pomagaliśmy rzeczowo zaopatrując w odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, meble. Podejmowaliśmy też działania niosące pomoc rodzinom poszkodowanym w zdarzeniach losowych takich jak powódź, pożar, poważne choroby, niepełnosprawność. W 2010 roku wspólnie z Władzami i mieszkańcami całej gminy przeprowadziliśmy dużą akcję pomocy dla powodzian z Sandomierza. Zawieźliśmy 7 transportów darów rzeczowych po kilka ton każdy. 10 lat działalności naszego Caritas pozwala z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jesteśmy wrażliwą społecznością. Każdy apel, prośba o wsparcie danego dzieła spotykała się ze zrozumieniem i dużą życzliwością.
Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie, Mieszkańcy Gminy Nadarzyn w imieniu
ks. Proboszcza, własnym i całego Zespołu Wolontariuszy serdecznie dziękuję za zaufanie, za wieloletnią współpracę, za włączanie się w dzieła prowadzone przez Parafialny Caritas. Dziękuję za dowód troski o osoby najsłabsze za Waszą wyobraźnię miłosierdzia i okazywaną na co dzień dobroć.
Wieloletnia działalność, zobowiązuje by wyróżnić osoby, instytucje, za wieloletnie, systematyczne wspieranie naszych działań, osoby które w sposób szczególny zapisały się w naszej pamięci. Należą do nich: Pani Bożena Grzyb oraz nieobecny już wśród nas śp. Janusz Grzyb, p. Tomasz Muchalski, p. Agnieszka Kuźmińska, p. Danuta Wacławiak, p. Edyta Gawrońska, p. Paweł Prejss, p. Tomasz Krupa, p. Danuta i Ryszard Pluta, p. Iwona i Jacek Bilińscy, p. Paweł Kuch, p. Tomasz Siwa. Właściciele sklepów spożywczych gdzie były prowadzone zbiórki żywności p. Helena Olejnik,
p. Danuta i Tomasz Kilińscy „Pawilony”, p. Urszula i Paweł Łukasiewicz „ Kaprys”, p. Elżbieta Kiliszek „Warus”, p. Jolanta i Zbigniew Kozłowscy „ U Joli”, p. Elżbieta i Piotr Chruściak „ABC Chruściak”, Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „WATAHA” pod opieką ks. Jarosława Kuśmierczyka, Społeczność Szkół Podstawowych, GOPS, p. Krystyna Masłowska dyrektor i pracownicy Ogniska „Tęcza” serdeczni, pomocni przy realizacji każdego dzieła. Ks. Jerzy Jędrzejewski wsparcie duchowe i modlitewne, wspólne pielgrzymowanie, troska by na każdym wyjeździe znalazły się bezpłatne miejsca dla podopiecznych.
Działalność Parafialnego Caritas to praca społeczna wolontariuszy, Koleżanek i Kolegów, którym z całego serca w imieniu własnym i ks. Proboszcza serdecznie dziękuję. Obecnie do Zespołu należą p. Zofia Bajerska, p. Maria Gałaj, p. Jadwiga Żyta, p. Krystyna Wawryków, p. Barbara Kozłowska, p. Krystyna Masłowska,
p Bożena Karczmarczyk, p. Marcin Karczmarczyk, p. Andrzej Pietrzak. W latach wcześniejszych w ramach wolontariatu pomagały również p. Henryka Wencel,
p. Teresa Żakowska, p. Alicja Pająk, p. Feliksa Okulicka.
Parafialny Caritas to życzliwe decyzje ks. Proboszcza, stworzenie godnych warunków do przyjmowania podopiecznych i do pracy wolontariuszy. Wsparcie materialne w realizacji podejmowanych działań.
W niedzielę 10 czerwca br. w czasie Pikniku Rodzinnego świętowaliśmy nasz skromny jubileusz. Piknik rozpoczął się Mszą św. której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zbigniew Zembrzuski dyrektor Caritas AW. Modliliśmy się w intencji dziękczynnej za 10 lat działalności Parafialnego Caritas z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Księży, Ofiarodawców, Darczyńców, Wolontariuszy, oraz Rodzin, którym pomagamy. Od przybyłych gości otrzymaliśmy gratulacje, wiele ciepłych słów pozytywnej oceny naszej działalności. Pragnę zapewnić, że wszystkie podziękowania, dyplomy, odznaczenia przyjmujemy z radością i wielką pokorą, ze świadomością, że Parafialny Caritas to wspólne dzieło całej społeczności.
Z wyrazami wdzięczności.
Stefania Łęcka
Przewodnicząca PZ Caritas

Podziękowanie

W imieniu Zespołu Wolontariuszy Parafialnego Caritas dziękuję Panu Dariuszowi Zwolińskiemu Wójtowi Gminy Nadarzyn za wspólną modlitwę na Mszy św. dziękczynnej, z racji 10 – lecia działalności Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie. Dziękuję za życzliwe słowa, za podziękowania skierowane do Wolontariuszy, Księży i Wszystkich Mieszkańców wspierających dzieło Caritas. Z wiarą w życzliwą i owocną współpracę w trosce o osoby najsłabsze. Składam serdeczne Bóg zapłać .

Stefania Łęcka
Przewodnicząca P Z Caritas

Punkt Caritas czynny: wtorki 10.00 – 12.00, czwartki 15.00 – 17.00
Przewodnicząca P Z Caritas
Stefania Łęcka
tel. 728 947 323

Sprawozdanie Parafialnego CARITAS za rok 2017

W 2017 roku pomocą objęto 89 rodzin co daje 232 osoby z całej gminy.
Z pomocy rzeczowej (tj. odzież, obuwie, zabawki, książki) korzystali również uchodźcy z Ukrainy, Armenii, Gruzji, Tadżykistanu, Białorusi.
Jak co roku dzięki zbiórce żywności przeprowadzonej przez harcerzy w okolicznych sklepach przygotowano paczki żywnościowe na święta Wielkanocne
i na Boże Narodzenie. Dziękujemy harcerzom, ich rodzicom, opiekunom. Słowa podziękowania kierujemy do właścicieli sklepów w których prowadzono zbiórkę żywności,
oraz do wszystkich, którzy hojnie napełniali kosze darami. Informujemy wszystkich darczyńców, że dokładamy wszelkich starań, by rodziny, osoby samotne
będące w trudnej sytuacji znajdowały wsparcie Caritas nie tylko w okresie świąt ale w ciągu całego roku.
Parafialny Punkt Caritas czynny jest niezmiennie od lat dwa razy w tygodniu.
( wtorki od 10.00 do 12.00, oraz w czwartki od 15.00 do 17.00)
Dużą formą wsparcia dla podopiecznych jest dofinansowanie zakupu leków, opału, doposażenia szkolnego, dofinansowanie kolonii.
Osoby zgłaszające się do Caritas korzystali z darów rzeczowych (tj. odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, meble).
Pieniądze na realizację poszczególnych działań uzyskano;
- z rozprowadzania świec, palm
- z tacy przekazane przez ks. Proboszcza,
- od indywidualnych Ofiarodawców,
- z odpisu 1% podatku
- z przeprowadzonych pod kościołem zbiórek do puszek,
Poza bieżącą działalnością w 2017 roku przekazaliśmy 3200 zł na rzecz pomocy poszkodowanym w czasie nawałnicy oraz 29800 zł.
na rzecz programu „Rodzina Rodzinie”prowadzonego przez Caritas Polska.
Kolejny rok działalności Parafialnego Caritas był możliwy dzięki wsparciu bardzo wielu wrażliwych i życzliwych ludzi. Serdeczne Bóg zapłać.
Dziękujemy za życzliwą współpracę instytucjom tj. Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza”, GOPS, Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy,
Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, Ruścu i Kostowcu. Szkoła „Promienie”, Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „WATAHA”,
Urząd Gminy w Nadarzynie, Panu Prezesowi PTAK WARSAW EXPO. Dziękujemy Księżom z naszej parafii, oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Pragniemy poinformować, że o wszystkich naszych Ofiarodawcach, Darczyńcach, Wolontariuszach i Podopiecznych pamiętamy w modlitwie.
W im. PZ Caritas
Stefania Łęcka

CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym, pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc naszych Ofiarodawców.
Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:
- przekazanie 1% podatku dochodowego
Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:
- znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
- wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW – 0000225750
- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół.
- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).
- pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca PZ Caritas
Stefania Łęcka
Tel. 728 947 323

CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie

stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym i pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc naszych Darczyńców.

Dołącz do nich i Ty wspierając działania naszego Caritas poprzez:

 • przekazanie 1% podatku dochodowego,
 • wpłaty na konto Parafii z dopiskiem Caritas (Nr r-ku 33 96780002 0001 7385 2021 0001 )
 • przekazanie darów rzeczowych ( odzież, obuwie, pościel)
 • udostępnienie samochodu dostawczego na transport żywności z magazynu AW,
 •  włączenie się do pracy w wolontariacie
 •  wspieranie prowadzonych akcji ( paczki świąteczne, pomoc poszkodowanym, doposażenie szkolne)

Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:

 • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
 •  wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas Archidiecezji Warszawskiej – 0000225750
 •  W polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz naszego Caritas).
 •  wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Caritas mieści się w budynku parafialnym. Nadarzyn ul. Kościelna 1 tel. 728 947 323

Punkt Caritas czynny:
wtorki 10.00 – 12.00
czwartki 15.00 – 17.00

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie za rok 2015

W 2015 roku pomocą objęto 300 osób z rejonu całej gminy Nadarzyn.
Ze zbiórki żywności przeprowadzonej przez harcerzy w okolicznych sklepach przygotowano 110 paczek żywnościowych na Wielkanoc i 110 paczek na Boże Narodzenie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Harcerzom, ich Opiekunom, ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi za ogromne zaangażowanie. Słowa podziękowania kierujemy do Władz Gminy Nadarzyn, do Właścicieli sklepów za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki żywności, oraz do Państwa Klientów, którzy tak hojnie napełniali kosze darami.
Serdeczne Bóg zapłać.
W lutym w Dniu Chorego, po Mszy Św. zorganizowano spotkanie z poczęstunkiem i upominkami dla chorych z naszej parafii.
Punkt Parafialny Caritas czynny jest przez cały rok dwa razy w tygodniu, żywność jaką otrzymujemy ze zbiórek dzielimy tak, aby przygotować paczki świąteczne i wspierać najbardziej potrzebujących przez jak najdłuższy okres roku.
Podopieczni korzystali z pomocy materialnej w formie dofinansowania zakupu leków, opału, pieczywa, doposażenia szkolnego, dofinansowania kolonii. Korzystali z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego).
Pieniądze na pomoc potrzebującym uzyskano;
- z rozprowadzania świec, palm
- z tacy przekazane przez ks. Proboszcza,
- od indywidualnych Ofiarodawców,
- z odpisu 1% podatku
Kolejny rok działalności Parafialnego Caritas to życzliwość i różne formy wsparcia bardzo wielu wrażliwych ludzi. Dziękujemy z całego serca. O naszych ofiarodawcach, sponsorach, wolontariuszach i podopiecznych pamiętamy w modlitwie.

W im. PZ Caritas
Stefania Łęcka

Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:
- przekazanie 1% podatku dochodowego

Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:

- znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;

- wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW –  0000225750

- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół.

- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).

- pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca PZ Caritas
Stefania Łęcka
Tel. 728 947 323

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie za rok 2014

W 2014 roku pomocą objęto 420 osób z rejonu całej gminy, okresowo wspieraliśmy uchodźców zamieszkujących na terenie parafii.
Udział Caritas w programie unijnym umożliwił pozyskanie i rozdysponowanie 4 ton żywności o wartości 10 000 zł.
Ze zbiórki żywności przeprowadzonej w okolicznych sklepach przez harcerzy pod opieką ks. Jarosława, przygotowano 110 paczek żywnościowych na Wielkanoc i 120 paczek na Boże Narodzenie.
Rodzinom z dziećmi dodatkowo przekazano paczki ze słodyczami przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.
W lutym w Dniu Chorego, po Mszy Św. zorganizowano spotkanie z poczęstunkiem i upominkami dla chorych z naszej parafii.
Punkt Parafialny Caritas czynny jest przez cały rok dwa razy w tygodniu, dlatego żywność jaką otrzymujemy ze zbiórek dzielimy tak, aby przygotować paczki świąteczne i wspierać najbardziej potrzebujących przez jak najdłuższy okres roku.
Dzięki sponsorom w grudniu 16 podopiecznych Caritas, w tym 10 dzieci, wyjechało na pielgrzymkę do Częstochowy.
Na bezpośrednią pomoc materialną wydatkowano 32 700 zł. Pomoc dotyczyła dofinansowania; zakupu leków, opału, pieczywa, doposażenia szkolnego, dofinansowania kolonii, pomocy pogorzelcy.
Podopieczni mogli również korzystać z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego).
Pieniądze na pomoc potrzebującym uzyskano;
- z rozprowadzania świec, palm
- z tacy przekazane przez ks. Proboszcza,
- od indywidualnych Ofiarodawców,
- z odpisu 1% podatku
W ciągu kolejnego roku spotykaliśmy ze wsparciem ze strony Księży, oraz z życzliwą współpracą z pracownikami Ogniska „Tęcza” i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Za okazaną życzliwość dziękujemy w imieniu własnym i naszych podopiecznych.

Stefania Łęcka
Przewodnicząca PZ Caritas

Sprawozdanie Parafialnego CARITAS za rok 2013

W 2013 roku Parafialny Caritas obejmował pomocą 110 rodzin, oraz 68 osób samotnych co daje ogólną liczbę 424 osoby. Punkt Caritas czynny był 2 razy w tygodniu po 2 godz. Podobnie jak w latach poprzednich, korzystaliśmy z programu unijnego, którego celem jest zaopatrzenie w żywność najbiedniejszej ludności. Przywieźliśmy 11 ton 523 kg żywności o wartości 40 279 zł. zł. ( Wszystkie transporty przywieźli p. Marcin Karczmarczyk i p. Andrzej Pietrzak, przy rozładunku pomagali ochotnicy z Ogniska „Tęcza”- serdecznie dziękujemy). Podopieczni Caritas, mogli zaopatrzyć się w odzież i inne artykuły przekazane przez Darczyńców. ( Dziękujemy min. p. Tomaszowi Kilińskiemu za przekazanie znacznej ilości kurtek, którymi podzieliliśmy się z Caritas AW. Dziękujemy młodej parze p. Aleksandrze zd. Kilińska i Mariuszowi Pawluć za przekazanie przyborów szkolnych, słodyczy, maskotek zebranych na własnym ślubie – Wasz dar sprawia wiele radości najmłodszym naszym podopiecznym. Staramy się dzielić tak, aby radość trwała jak najdłużej. Dziękujemy p. Michałowi Relidze, oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum ARGONAUT z Warszawy za przekazanie odzieży i zabawek. Dziękujemy Wszystkim Państwu, którzy zadają sobie trud, aby dostarczyć do nas odzież, obuwie, zabawki często anonimowo zostawiając pod drzwiami – jest to duża forma pomocy.
Dzięki zaangażowaniu harcerzy działających przy Parafii, ich opiekuna ks. Jarosława Kuśmierczyka, życzliwości właścicieli sklepów, oraz hojności ludzi wrażliwych z zebranej żywności w sklepach, przygotowano 130 paczek na Wielkanoc i 170 szt. na Boże Narodzenie.
Na Spotkaniu Opłatkowym w dniu 23.grudnia, zorganizowanym przez Caritas przy współudziale Gminy Nadarzyn, GOPS i Ogniska „Tęcza”, wolontariuszki p. Zofia Bajerska, p. Barbara Kozłowska i p. Maria Gałaj za wieloletnią charytatywną pracę na rzecz społeczności lokalnej zostały uhonorowane medalami 560 lecia nadania praw miejskich Nadarzynowi. ( p. Jadwiga Żyta i Stefania Łęcka w/w medale otrzymały na uroczystości gminnej w dn.17.11.2013r.). Bezpłatny transport zapewnił Zakład Usług Komunalnych.
Pomocy finansowej jednorazowej, bądź okresowej udzielono 44 rodzinom. Wysokość dofinansowania kształtowała się różnie w zależności od sytuacji danej rodziny. Udzielano wsparcia na leki, opał, doposażenie szkolne, dofinansowanie kolonii, na zakup chleba, Znaczące wsparcie otrzymały dwie rodziny poszkodowane w wypadkach losowych. Ogółem wydatkowano 31 360 zł.
Pieniądze na pomoc dla potrzebujących, pozyskano: ze zbiórki do puszek, rozprowadzania świec, z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, od indywidualnych ofiarodawców przekazane bezpośrednio na prowadzone dzieło, przez wpłaty na konto Parafii z przeznaczeniem na Caritas, od Anonimowych Ofiarodawców, oraz z odpisu 1 % podatku.
Dokumentacja finansowa Parafialnego Caritas, była przedkładana do wglądu podczas wizytacji kanonicznej Parafii. Za pracę w Parafialnym Caritas nikt nie otrzymuje wynagrodzenia.
Parafialny Caritas to także troska o życie duchowe, jako wolontariusze uczestniczyliśmy w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach Wielkopostnych organizowanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
W każdą pierwszą środę miesiąca odprawiana była Msza św. dziękczynna w int. Parafialnego Caritas z prośbą o Boże bł. dla Ofiarodawców, Darczyńców, Wolontariuszy i Rodzin, którym pomagamy.
Dziękujemy ks. Proboszczowi opiekunowi Parafialnego Caritas, za troskę i wsparcie każdego dzieła, które podejmowaliśmy w 2013 roku, za założenie ogrzewania w pomieszczeniach, z których korzystamy.
Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo, dziękujemy Wszystkim, których nie sposób wymienić, za okazaną życzliwość, zaufanie, za każdą formę wsparcia.
Za kolejny rok dobrej współpracy składamy serdeczne Bóg zapłać.
Osoby chętne zapraszamy do pracy w wolontariacie Parafialnego Caritas.

W imieniu
PZ Caritas Stefania Łęcka

Sprawozdanie Parafialnego CARITAS za rok 2012

W 2012 roku Parafialny Caritas obejmował pomocą 87 rodzin i 47 osób samotnych, co daje ogólną liczbę 357 osób z terenu parafii i pozostałej części gminy. ( Nadarzyn, Rusiec, Walendów, Młochów, Wola Krakowiańska, Rozalin, Urzut, Wolica,)
Pomoc świadczona przez Caritas obejmuje tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym, czy też nie radzących sobie w życiu. Są nimi w szczególności rodziny wielodzietne i niepełne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni, bezdomni, emigranci i uchodźcy, osoby dotknięte dysfunkcjami społecznymi i ich rodziny, ofiary klęsk żywiołowych.
Caritas uczestniczy w programie PEAD, którego celem jest dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności w ramach Unii Europejskiej. W ramach w/w programu przywieźliśmy z magazynu Caritas Archidiecezji Warszawskiej 11 transportów podstawowych artykułów żywnościowych, ogółem ponad 8 ton (8035.60 kg ) o wartości 29 635.80 zł.
10 transportów przywiózł społecznie w ramach wolontariatu p. Marcin Karczmarczyk dziękujemy, za poświęcony czas i trud w załadunku i rozładunku. Przywieziona żywność jest dokumentowana i dystrybuowana zgodnie z zaleceniami unijnymi.
Punkt Caritas czynny jest przez cały rok, 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Żywność wydajemy dwa razy w miesiącu. Dzięki darczyńcom nasi podopieczni , mogą się zaopatrzyć w odzież, obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki dla dzieci, plecaki szkolne, wózki, łóżeczka dziecięce.
Na Wielkanoc i Boże Narodzenie harcerze pod opieką ks. Jarosława dostarczyli do podopiecznych Caritas paczki z żywnością ze zbiórki przeprowadzonej w sklepach. ( Wielkanoc – 100szt. paczek, Boże Narodzenie 120 szt.) Dziękujemy w imieniu obdarowanych wszystkim, którzy uczestniczyli w tej akcji. (Właścicielom sklepów, Darczyńcom, Harcerzom i Opiekunom)
Pieniądze na wsparcie dla potrzebujących pozyskiwano poprzez; rozprowadzanie świec na Boże Narodzenie i Wielkanoc, zbiórkę do puszek, pieniądze z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, od ofiarodawców wpłacających corocznie na konto parafii (p. Tomasz Krupa, p. Paweł Prejss) bądź przekazane bezpośrednio na konkretny cel
( p. Tomasz Muchalski , Pan – nie znamy z imienia i nazwiska przekazał po 500 zł. na Wielkanoc i Boże Narodzenie, od nowożeńców, oraz z odpisu 1% podatku na rzecz naszego Caritas.
W 2012 roku udzielono wsparcia – dofinansowania na: doposażenie szkolne dzieci, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, zakupu leków, opału, wyjazdu na kolonie, pomoc świąteczną, zakup pieczywa, bilety na dojazd do lekarza, pomoc po zdarzeniu losowym ( pogorzelca), na doraźną pomoc materialną. Ogółem wydano 24 000.00 zł.
Do współpracy z Caritas włączyła się Szkoła Podstawowa „Promienie” Stowarzyszenia Sternik, rodzice wspólnie z dziećmi przygotowali 55 szt. paczek ze słodyczami i przyborami szkolnymi. Paczki przekazaliśmy dzieciom z rodzin naszych podopiecznych, upominki sprawiły wiele radości. Dziękujemy w imieniu obdarowanych.
Dziękujemy Dyrekcji p. Anecie Kornatowskiej, p. Irenie Pietrzak, rodzicom, oraz uczniom z klas I – III Szkoły Podstawowej w Nadarzynie za przeprowadzenie zbiórki artykułów do paczek świątecznych i przekazanie na rzecz Caritas.
Za całoroczną dobrą współpracę i pomoc w wielu bieżących sprawach i przy rozładunku transportów dziękujemy pracownikom i dzieciom z Ogniska „Tęcza”.
Parafialny Caritas to:
- Zespół Wolontariuszy służących swoją pracą, ( p. Zofia Bajerska, p. Maria Gałaj,
p. Barbara Kozłowska, p. Jadwiga Żyta, p. Marcin Karczmarczyk),
- Parafianie – Osoby życzliwie wspierające działalność poprzez wsparcie finansowe, bądź rzeczowe,
- ks. Proboszcz i ks. Wikariusze okazujący troskę, życzliwość i wsparcie,
- Podopieczni, dla, których świadczona jest pomoc,

Za okazaną życzliwość, wzajemne zaufanie i kolejny rok dobrej współpracy składam serdeczne podziękowanie.

Przewodnicząca PZ CARITAS
Stefania Łęcka


 

Sprawozdanie z działalności Caritas za rok 2011

Kolejny rok działalności Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie był możliwy dzięki życzliwości Parafian, wsparciu duchowemu i materialnemu księdza Proboszcza, oraz pracy pań Wolontariuszek.

W minionym 2011 roku z pomocy naszego Caritas skorzystało 118 rodzin, co stanowi 335 osób. ( 20 rodzin więcej w porównaniu z 2010 r ). Na w/w ogólną liczbę rodzin składa się; 48 osób samotnych – osoby starsze z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, renciści, bądź w trakcie załatwiania renty, czasowo bezrobotni, osoby bezdomne, poszukujący pracy w naszym rejonie, 25 rodzin z 2 dzieci, matki samotne; 45 rodzin z ( 3, 4,6, 8 dzieci).

Tak wiele rodzin i wiele różnych sytuacji życiowych stąd nasza pomoc, chociaż przyznawana na ogólnych zasadach, to była i jest bardzo zróżnicowana, zarówno ilościowo jak i jakościowo. Były osoby – rodziny, które korzystały z pomocy jednorazowo, kilkakrotnie ( bezdomni, poszukujący pracy), przez kilka miesięcy, ale były rodziny, gdzie przez cały rok ze względu na dzieci korzystały z cotygodniowej pomocy głównie żywnościowej.

Podobnie jak w latach poprzednich przywoziliśmy żywność z magazynu Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która była rozdysponowana wśród potrzebujących, mogli również zaopatrzyć się w odzież, którą otrzymywaliśmy od darczyńców.

Uzyskane pieniądze głównie z rozprowadzania świec, ze zbiórki do puszek, z tacy od ks. Proboszcza, oraz od indywidualnych ofiarodawców przeznaczyliśmy na: paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie, na doposażenie szkolne dzieci, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, na dofinansowanie leków, na pomoc dla rodzin z wypadków losowych ( pogorzelcy, naprawa dachu po zalaniu), na doraźną pomoc materialną gdzie przed otrzymaniem zasiłku, bądź renty brakowało na chleb dla dzieci.

Z pomocy naszego Caritas korzystają rodziny nie tylko z rejonu naszej parafii, ale również z Woli Krakowiańskiej, Młochowa, Rozalina, Urzutu. (Są to głównie rodziny z dziećmi). Caritas nie kieruje się granicami terytorialnymi, jedynie stara się dostrzegać i pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, którzy nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych a jedynie na życzliwość ludzi którzy mogą i chcą się z nimi podzielić. Za kolejny rok dobrej współpracy pragnę podziękować pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ogniska Dziecięco – Młodzieżowego „Tęcza”, 1 Drużynie Harcerskiej IMPEESA z opiekunem ks. Jarosławem Kuśmierczykiem, Koleżankom wolontariuszkom Zofii Bajerskiej, Barbarze Kozłowskiej, Marii Gałaj, Jadwidze Żyta, Alicji Pająk, Dziękuję p. Stanisławowi Surała, p. Tomkowi Siwa, p. Marcinowi Karczmarczykowi, p. Pawłowi Prejss, Młodzieży z Gimnazjum Jana Pawła II z p. Beatą Łaszczewską.

Dziękuję Ks. Proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi za wszelką pomoc, zaufanie, oraz opiekę, zarówno tę duchową jak i materialną. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Parafian, to dzięki Waszej wrażliwości i życzliwości możemy realizować zadania Caritas i nieść pomoc potrzebującym.

Z wyrazami wdzięczności
Przewodnicząca CARITAS
Stefania Łęcka 728 947 323


 

CARITAS – pomoc dla Powodzian

Parafialny Caritas informuje, że zawieźliśmy kolejny transport darów dla powodzian w gminie Gorzyce. Tym razem do miejscowości Sokolniki, która również była całkowicie zalana po raz trzeci w tym dziesięcioleciu. Na prośbę mieszkańców Sokolnik przekazujemy serdeczne słowa podziękowania wszystkim ofiarodawcom – za życzliwość, okazaną troskę i wszelką pomoc.

Zawieźliśmy ok. 3,5 tony darów. Były to środki czystościowe, żywność, odzież, obuwie, materace oraz osuszacze budynków, które zakupiła nasza gmina. Do tego transportu Caritas zakupił artykuły także żywność, środki chemiczne, oraz sprzęt gospodarczy. Pozostałą ilość darów otrzymaliśmy od ofiarodawców. Podobnie jak poprzednio transport zapewnił Wójt Gminy Nadarzyn.

Biorąc pod uwagę, nadal bardzo trudną sytuację rodzin z zalanych terenów w gminie Gorzyce, informujemy, że zbiórkę darów prowadzimy do odwołania. Dyżury Caritas w budynku parafialnym: wtorki, czwartki od 17 – 19.

Parafialny Caritas
Kontakt: tel. 728 947 323
E-mail: parafianadarzyn@wp.pl

Informacje CARITAS dot. pomocy powodzianom.

Do pomocy zorganizowanej w naszej parafii i gminie wytypowano Gorzyce. Osobiste zaangażowanie Wójta ułatwiło nam wybór miejscowości i zapewnienie transportu. Zebrane dary ( ok. 2.5 tony), zostały dostarczone bezpośrednio do miejscowości Trześń gmina Gorzyce. Gmina ta znajduje się niedaleko Sandomierza została zalana po raz drugi w tym dziesięcioleciu. Podczas pierwszej powodzi w 2001 nasza gmina również przekazała pomoc dla mieszkańców Gorzyc.

Klęską ostatniej powodzi dotkniętych zostało 4500 osób. Zalanych 1100 budynków mieszkalnych, budynki gospodarcze a także obiekty szkolne, kościoły, remizy OSP, domy kultury.

Po zapoznaniu się bezpośrednio na miejscu z bardzo trudną sytuacją mieszkańców Gminy Gorzyce informujemy, że Parafialny Caritas kontynuuje akcję pomocy dla powodzian.

Dary przyjmujemy w Nadarzynie – budynek parafialny: – wtorki i czwartki od 17 do 19.

Obecnie bardzo pilnie potrzebna jest każda ilość środków higienicznych, czystościowych, narzędzia gospodarcze: wiadra, łopaty, grabie, miotły itp. W dalszym ciągu będziemy przyjmować żywność, odzież również używaną w dobrym stanie, obuwie. Przyjmujemy zgłoszenia do oddania wszelkiego rodzaju mebli, sprzętu AGD.

Apelujemy i prosimy, podzielmy się, tym, czym możemy,z tymi, którzy stracili wszystko – wielu dorobek całego życia. Dziękujemy Parafianom za udział w loterii fantowej, uczniom SP w Ruścu za przeprowadzenie zbiórki. W następną niedzielę poinformujemy jak rozdysponowano zebrane środki.

Dziękujemy Wszystkim, którzy dotychczas w różnej formie odpowiedzieli na apel pomocy powodzianom. Prosimy o dalszą życzliwość.

Parafialny Caritas Kontakt tel. 728 947 323

CARITAS Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie

Motto, którym kierujemy się w działaniu i które dedykujemy naszym DARCZYŃCOM:

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi ”
JPII

Parafialny Zespół CARITAS został powołany w październiku 2007r. w składzie:

 1. p. Stefania Łęcka przewodnicząca kontakt tel. 889 603 454 stefanialecka@wp.pl
 2. p. Zofia Bajerska
 3. p. Henryka Wencel
 4. p. Krystyna Masłowska – Ognisko „Tęcza”
 5. p. Grażyna Witkowska – GOPS
 6. p. Grażyna Wojda – GOPS

W trakcie prowadzonej działalności do pracy w CARITAS włączyły się:

 • p. Jadwiga Żyta
 • p. Alicja Pająk
 • p. Barbara Kozłowska
 • p. Teresa Żakowska

Opiekę i nadzór nad Parafialnym Zespołem sprawuje ks. Proboszcz Andrzej Wieczorek


 

Punkt Parafialnego Zespołu CARITAS mieści się na piętrze w budynku parafialnym czynny jest:

wtorki 10 -12
czwartki 15 – 17

PZ CARITAS:

 • -wydaje żywność otrzymaną z Archidiecezji Warszawskiej, oraz odzież, obuwie otrzymane od darczyńców,
 • - pomaga w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • - rozprowadza świece a uzyskane pieniądze przeznacza na pomoc materialną, doposażenie szkolne dzieci z rodzin potrzebujących, na paczki świąteczne,
 • - włącza się w akcje organizowane przez Archidiecezję Warszawską,
 • - prowadzi zbiórki do puszek na rzecz potrzebujących,

Do chwili obecnej opieką objęliśmy 66 rodzin, co stanowi 207 osób: są to rodziny wielodzietne, matki samotne, osoby starsze chore, samotne.


 

GRONO naszych DARCZYŃCÓW
Młode pary, które w dniu swojego ślubu złożyły pieniężną ofiarę na rzecz CARITAS
p. Jolanta Lewandowska – p. Maciej Plona
p. Agnieszka Gajda – p. Bartosz Kolasiński
p. Paula Osińska – p. Bartosz Kolasiński
p. Beata Stawicka – p. Rafał Połomski
p. Julia Robaszkiewicz – p. Krzysztof Kawka
p. Anna Lachowicz – p. Karol Janicki
p. Izabela i Piotr Karczmarczyk – w dniu ślubu zebrali i przekazali przybory szkolne
p. Kamila Drzewiecka – p. Michał Górniak
p. Martyna Szydłowska – p. Radosław Kozłowsk
p. Kinga Rączkowska – p. Rafał Tumiłowski


 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy w formie pomocy rzeczowej przekazali używaną odzież, obuwie, zabawki.