Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. kanonik Andrzej Wieczorek
wyświęcony w 1982 roku, dziekan dekanatu raszyńskiego, kapelan Ochotnicznych Straży Ppożarnych Państwowej Straży Pożarnej w powiecie pruszkowskim, w parafii od 2004 roku.

Wikariusze:

Ks. Jarosław Kuśmierczyk

ur. 19.11.1974 w Starachowicach, ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne REDEMPTORIS MATER w Warszawie.
Wyświęcony 28.05.2005 r. przez J. Em. Józefa Kard. Glempa.
Mgr. teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
Wikariusz:

  • 2005-2009 par. św. Zygmunta w Warszawie,
  • 2009-2010 par. św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie,
  • od 26.08.2010 par. św. Klemensa PM w Nadarzynie.

Ks. Jerzy Jędrzejewski