Dziękujemy za Twoją intencję

Droga Siostro, Drogi Bracie!

Dziękujemy za Twoją intencję. Zostanie ona przedstawiona Panu Bogu w naszych modlitwach!

Z Panem Bogiem!