Film – monodram “Wnoszę oczy ku niebu” – 19.11.2023

Serdecznie zapraszamy na Film – monodram “Wznoszę oczy ku niebu” 19 listopada 2023 roku o godzinie 11:30 w domu parafialnym w sali projekcyjnej – wstęp wolny.
Film powstał podczas pandemii, oparty na książce Stanisławy Ossowskiej pod tym samym tytułem.
Łączy w sobie recytacje, zdjęcia i muzykę i jest refleksją nad naszym życiem, wartościami i wielokrotnie trudnymi wyborami.
Możliwość nabycia książek z twórczością Autorki.
Kilka słów od Autorki o sobie:
Pracuję zawodowo w edukacji publicznej i niepublicznej od 1 października 1972. Przez 15 lat pracowałam jako nauczyciel
akademicki na Uniwersytecie Łódzkim, potem Gdańskim. Następnie organizowałam i prowadziłam placówki niepubliczne na różnych
poziomach edukacji. Mam wiele doświadczeń zawodowych i społecznych. Zbudowałam Centrum Edukacyjne w Nadarzynie, gdzie prowadzę Fundację Kultury Informacyjnej, Przedszkole „Jupik” i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Szansa”. Od 19 lat organizuję comiesięczne otwarte spotkania czwartkowe.
Mam wiele pasji. Piszę i wydaję książki, redaguję prace zbiorowe oraz książeczki dla dzieci w Jupiku i gazetkę JupikNews, recytuję, śpiewam,
fotografuję, maluję oraz piszę scenariusze i reżyseruję spektakle poetyckie i filmy. Jestem mamą trojga dzieci i babcią ośmiorga wnucząt.
Zapraszam serdecznie
Stanisława Ossowska