Katecheza 18: Nobożeńśtwo pierwszych sobót miesiąca

[Niedziela 02.05.2022 r – 18 rozważanie]

Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca są ważną częścią kultu Maryi Panny w kościele katolickim i jednocześnie są realizacją orędzia fatimskiego, w którym Maryja skierowała do świata prośbę o pokutę, odmawianie różańca i odprawianie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. W dzisiejszej katechezie postaramy się przybliżyć o co chodzi w tym nabożeństwie.

W swoim apelu wizjonerka z Fatimy Siostra Łucja mówi:

„Nie wiem, czy znacie już nabożeństwo pięciu sobót – Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponieważ jest to rzecz nowa, pomyślałam, że Was o nim poinformuję jako o czymś, o co prosiła nasza kochana Matka niebieska”

O to nabożeństwo prosiła Matka Boża podczas objawień w Fatimie i prosił również Pan Jezus:

„Chcę Wam powiedzieć – mówi dalej Siostra Łucja – o tym nabożeństwie z uwagi na Jezusa, który wyraził życzenie, aby je praktykować”.

Siostra Łucja przypomina też obietnicę Pani Fatimskiej, daną tym, którzy praktykują to nabożeństwo, że w godzinę śmierci przyjdzie z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.
Następnie Siostra Łucja wyjaśnia, na czym polega praktykowanie nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca:

„Nabożeństwo to składa się z następujących elementów: przez pięć miesięcy, w pierwsze soboty, przyjmujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, odmawiamy różaniec, piętnaście minut towarzyszymy Matce Najświętszej w rozważaniu tajemnic różańcowych oraz medytacji a przede wszystkim idziemy do spowiedzi w tej intencji. To ostatnie można uczynić kilka dni wcześniej, a jeśli podczas tej spowiedzi zapomnimy wzbudzić intencję, możemy to uczynić podczas następnej spowiedzi, z zastrzeżeniem, że w pierwszą sobotę Komunia św. została przyjęta w stanie łaski z intencją wynagrodzenia za obrazy przeciwko Najświętszej Maryi Pannie i te, które zasmucają Jej Niepokalane Serce”.

Pan Jezus objawił też Siostrze Łucji, dlaczego ma być pięć sobót:

„Moja córko, powód jest prosty: jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu. Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu. Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka. Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki. Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia”.

I dalej powiedział Pan Jezus, że to zadośćuczynienie za obrazy przeciwko Najświętszej Maryi Pannie poruszy Jego Miłosierdzie, a On wybaczy temu, kto miał nieszczęście Maryję znieważyć.

Matkę Najświętszą szczególnie boli to, w jakiej obojętności i braku czci do Niej i do Pana Jezusa są wychowywane dzieci. Przecież to jest normalne, że Syn denerwuje się jak obrażana jest Jego Matka, a Maryję boli to, że ludzie odrzucają największą wartość jaką jest Pan Bóg. Można powiedzieć, że nabożeństwa te są nacechowane bardzo wyraźnie miłością rodzicielsko macierzyńską między Panem Jezusem a Maryją. To przecież nie jest zwyczajny Syn i zwyczajna Maryja. To jest Syn Boży i Matka Boża, Królowa nieba i ziemi. Dlatego też kwestie obrażania Maryi w konsekwencji dotyczą całego świata i dlatego nabożeństwa te mają typowo wynagradzający charakter.

Podjęcie tej praktyki wiąże się z obietnicą, że nastanie pokój na świecie, że zakończą się wojny, a Rosja się nawróci, że wiele dusz będzie zbawionych i uniknie potępienia wiecznego, że osoby modlące się będą w godzinę śmierci zaopatrzone w odpowiednie łaski potrzebne do zbawienia. Nabożeństwo pierwszych sobót ma rozbudzać w nas także miłość do Maryi. Zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś bliski nam (mama, brat, przyjaciel, koleżanka …) są obrażani, ktoś robi im przykrość, szydzi z nich czy ubliża im, to nas to boli. To chcemy pocieszyć tę osobę, wynagrodzić jej te obelgi i tym właśnie jest to nabożeństwo, chcemy wynagrodzić te zniewagi wobec Matki Bożej.

U nas w parafii to nabożeństwo jest odprawiane w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.oo. Po mszy, adorując Najświętszy Sakrament odmawiamy różaniec wraz z rozważaniem wybranej tajemnicy i medytacją.
Należy pamiętać, że medytacja jest niezależna od rozważań i modlitwy różańcowej. Jest niezmiernie istotna i nie możemy jej pomijać.

Zachęcamy, polecamy i zapraszamy do odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Na zakończenie przypomnijmy jeszcze raz, że celem nabożeństw pierwszosobotnich jest „wynagrodzenie za grzeszników”, zwane inaczej zadośćuczynieniem. Jest to najważniejsza intencja związana z tym fatimskim nabożeństwem. Należy to mocno podkreślić, bo jeśli tego fundamentalnego warunku nie zrozumiemy, jeśli nie przejmiemy się losem grzeszników i nie będziemy chcieli za nich się modlić, a nawet za nich cierpieć, nabożeństwo pierwszych sobót nigdy nie przyniesie obiecanych owoców.

Pomyślmy tylko, po co przyszedł na świat Jezus i po co umierał? Sam mówił, że wszystko czynił dla ratowania grzeszników. A Matka Najświętsza, czym żyła, jeśli nie zabieganiem o nasze zbawienie?
Także w Fatimie, kiedy przychodzi z nieba, zabiega o to, aby grzesznicy się nawrócili, żeby nawróciła się Rosja, a nas prosi w tej sprawie o pomoc – o modlitwę, o ducha ofiary i wynagrodzenia. Zatem, niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa pierwszych sobót jest właściwe nastawienie z jakim wypełniamy te praktyki.
Módlmy się podczas dzisiejszej Mszy świętej o chęci do podjęcia tego trudu i właściwego wykorzystania daru nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.


Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam zdolności i ochoty, aby ta Eucharystia była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.