Katecheza 52: Zaproszeni na ucztę

„Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym” (Łk 14, 15). Tymi słowami zwrócił się do Jezusa pewien człowiek wyobrażając sobie życie wieczne. Uczta w Królestwie Bożym, czyli doświadczenie stanu, w którym każdy głód naszego serca będzie zaspokojony całkowicie. Zapowiedzią i w pewnym stopniu uczestnictwem w Niebiańskiej Uczcie jest każda Msza święta sprawowana tutaj na ziemi.

 

 

Być może nigdy wcześniej nie uświadamiałeś sobie, że Bóg podczas Mszy świętej pragnie Cię duchowo nakarmić. Co to oznacza? Bóg chce, abyś uczestnicząc w obrzędach Eucharystii doświadczył Bożej Miłości, zrozumienia sensu Twojego codziennego życia i pomocy Boga w tych sytuacjach, w których po ludzku sobie nie radzisz.

 

 

Czternasty rozdział Ewangelii według św. Łukasza zawiera przypowieść o zaproszonych na ucztę. Jej bohaterowie nie przyjmują zaproszenia od gospodarza podając różne powody: zakup pola, wołów, zawarcie małżeństwa. Jakiej wymówki od uczestniczenia w Uczcie Eucharystycznej używają współcześni katolicy?

 

 

Częstą wymówką jest tłumaczenie, że ktoś nie czuje potrzeby, aby we Mszy świętej uczestniczyć. Faktycznie, człowiek który karmi swój rozum i serce pokarmem jakiego dostarczają media i reklamy, nie czuje głodu, a niekiedy cierpi nawet przesyt i duchową niestrawność.

 

 

Nierzadko zdarza się, że ludzie uczestniczący w Eucharystii nigdy nie odkryli znaczenia poszczególnych części Mszy świętej, nie znają symboliki gestów i treści modlitw. Tym samym nie potrafią w pełni skorzystać z łask, jakie daje udział w Eucharystii. To dlatego po wyjściu z Kościoła nadal doświadczają głodu serca – wielkiej pustki i samotności.

 

 

 

Wobec tych trudności jawi się potrzeba ciągłego pogłębiania wiedzy na temat Mszy świętej, aby zarówno rozumem, jak i sercem odkryć Ją jako największy skarb. Temu będzie służyć kolejny cykl katechez o Eucharystii, zatytułowany „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Jego treścią będą obrzędy Mszy świętej oraz znaczenie jej poszczególnych części. Dowiesz się lub przypomnisz sobie jakie funkcje liturgiczne pełnią poszczególne osoby zgromadzone wokół ołtarza, w tym wierni świeccy.

 

 

 

Ponadto będziesz mógł odkryć symbolikę wystroju Uczty – dowiesz się co oznaczają poszczególne miejsca w kościele, sprzęty liturgiczne, stroje i kolory szat liturgicznych.

 

 

 

Otrzymasz wiedzę, która nie tylko nakarmi Twój rozum, ale przede wszystkim pozwoli głębiej przeżyć tajemnicę Mszy świętej. Odkrycie niezwykłej duchowej rzeczywistości, która kryje się w symbolicznych czynnościach Eucharystii, pozwoli doświadczyć ci obecności żywego Boga, który pragnie nakarmić Cię do syta swoim Słowem i Ciałem.

 

 

Zanim rozpocznie się dzisiejsza Eucharystia pomyśl przez chwilę, z jakim głodem serca przychodzisz do świątyni? Czego potrzebujesz, aby czuć się szczęśliwym i sytym duchowo?

 

 

Zastanów się nad swoją postawą wobec Eucharystii: Czy Twój udział w niedzielnej Mszy św. traktujesz jako odpowiedź na zaproszenie Boga, czy raczej jako przykry, nudny cotygodniowy obowiązek? A może w twoim sercu jest jakaś obojętność wobec tej rzeczywistości? Powiedz Bogu prawdę, a On pokaże ci właściwą drogę.

 

 

Prośmy zatem Ducha Świętego, aby pomógł każdej i każdemu z nas stanąć w prawdzie i zweryfikować naszą postawę wobec Eucharystii, czy rzeczywiście chcemy doświadczać w niej obecności żywego Boga.

 

 

 


Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam zdolności i ochoty, aby ta Eucharystia była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.