Nowenna w intencji Ojczyzny 16-24 marca 2024 r.

 

Nowenna w intencji Ojczyzny, 16-24 marca 2024 r. w Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Zaproszenie do modlitwy nowennowej w intencji Ojczyzny

 

W związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie oraz zagrożeniem wojną zapraszamy wszystkich parafian i gości do wspólnej modlitwy w ważnych dla naszego kraju intencjach: o pokój i zgodę narodową oraz poszanowanie każdego życia ludzkiego.
Będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. Władysława z Gielniowa, których relikwie są wystawione w bocznym ołtarzu naszego kościoła.
Nasza modlitwa będzie odprawiana w łączności z innymi parafiami w Polsce, a zwłaszcza z narodowym Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze.
Jeżeli ktoś nie może włączyć się w modlitwę wspólną w kościele, zachęcamy do indywidualnej modlitwy w tym czasie w domu lub za wskazaniem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego po Apelu Jasnogórskim w ramach „Akcji 21:20”. Jeśli nie będzie to możliwe, nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym momencie dnia. Nowennę będziemy odmawiać po każdej wieczornej mszy (o godz. 18,00 w dni powszednie i po 17,00 w niedzielę).

 

Układ Nowenny

 • Intencjach główna: o pokój i zgodę narodową oraz poszanowanie każdego życia ludzkiego + intencja szczegółowa na dany dzień
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Maryjo
 • Litania do św. Andrzeja Boboli
 • Modlitwa w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli
 • Na zakończenie błogosławieństwo i rozesłanie.

PLAN INTENCJI SZCZEGÓŁOWYCH NA KAŻDY DZIEŃ: 

 • 16 marca, modlimy się o „odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha w nas i naszych rodaków”.
 • 17 marca modlimy się: „O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną” stosując zasadę… „Zło dobrem zwyciężaj”.
 • 18 marca modlimy się: „O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski i Polaków”.
 • 19 marca modlimy się: „O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin”.
 • 20 marca modlimy się: „O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania”.
 • 21 marca modlimy się: „O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny”.
 • 22 marca modlimy się: „O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych”.
 • 23 marca modlimy się: „O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej”.
 • 24 marca – w ostatnim dniu nowenny, przypadającym w Narodowy Dzień Życia, a zarazem przed przypadającym 25 marca Dniem Świętości Życia, intencją modlitewną będzie pełna ochrona prawna życia dzieci nienarodzonych.

 

 

Módlmy się o odwagę, aby nie tylko teoretyczne głosić świętość życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktycznie bronić tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielanie pomocy samotnym matkom, dziewczętom w ciąży, które wahają się, czy urodzić dziecko – włączmy się również w tę pomoc.

 

Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
 

Święta Maryjo

módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony duchem Świętym módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej módl się za nami
Święty Andrzeju, apostole Polesia módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze módl się za nami
Święty Andrzeju, Patronie Polski módl się za nami
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa módl się za nami
 

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno

 

uproś nam u Boga

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili uproś nam u Boga
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali uproś nam u Boga
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami
Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
– Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik.
Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

 

Modlitwa za Ojczyznę za pośrednictwem św. Andrzeja Boboli

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.

Amen.

 

Na zakończenie każdego dnia można odmówić również modlitwę końcową wg poniższego:

Boże, zwracamy się w tej nowennie o pomoc dla naszej Ojczyzny, jak praojcowie nasi w chwilach zagrożeń dla Polski, a Ty ich nigdy nie zawiodłeś. Ufamy, że i tym razem wysłuchasz modlących się Polaków, którzy ze św. Andrzejem Bobolą i bł. Władysławem z Gielniowa zwracają się do Ciebie. Niech ta modlitwa przyczyni się, by św. Andrzej przez Polaków został uznany, głównym Patronem Ojczyzny i wpisze się w realizację prośby Piusa XII: oby wszyscy synowie i córki narodu polskiego poznali Męczennika, który jest ich chlubą.
Amen

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen