Synod

Drodzy Parafianie!

Dziękujemy wszystkim za udział w Synodzie powszechnym w naszej parafii.

Każdy sposób na włączenie się jest dobry: czy to przez modlitwę, czy poprzez spotkania, czy też poprzez udział w rozpoczętych dziełach powstałych jako pierwsze owoce synodu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej ankiety oraz sprawozdania ze spotkań synodalnych!

 

Prosimy o nieustanną modlitwę w intencji synodu i naszej parafii. Chętnych zapraszamy do włączenia się aktywnego w podjęte dzieła synodalne.

 

Z Panem Bogiem!

Zespół synodalny.