Modlitwa wstawiennicza

Czym jest modlitwa wstawiennicza?
Najprościej rzecz ujmując: jest to stanięcie razem z bliźnim przed Bogiem, by wspólnie prosić w danej intencji. Już w Starym Testamencie napotykamy sytuację, gdy ktoś wstawia się u Boga za innymi.
Mojżesz, który wstawia się za ludem Izraela na pustyni, by Bóg ratował ich przed wężami, by dał wodę i jedzenie, kolejni prorocy jak: Samuel, Ezechiel, Jeremiasz… Nowy Testament pełen jest sytuacji, gdy Jezus wznosi oczy ku Niebu i modli się o zdrowie, o rozmnożenie chleba, o jedność wśród wyznawców.

Ta praktyka znajduje kontynuację w Dziejach Apostolskich, gdzie Apostołowie mocą Jezusa uzdrawiają, w Listach, gdzie polecają by jedni za drugich się modlili, by modlić się za sprawujących władzę. To wszystko jest modlitwą wstawienniczą, która trwa do dziś w Kościele w różnych formach.

Jedną z nich jest posługa modlitwy wstawienniczej indywidualna. To czas, gdy ktoś potrzebujący modlitwy przychodzi, by powierzyć swoja sprawę Panu Bogu w towarzyszeniu wstawienników.

Warto zaznaczyć, że mogą być różnorodne tematy, z którymi można się zwrócić z pytaniem co Pan Bóg ma do powiedzenia w danej kwestii, czyli z prośbą o modlitwę wstawienniczą:

  • problem duchowy, fizyczny typu choroba, kłopoty materialne, problemy w relacjach z kimś bliskim
  • pomoc w rozeznaniu decyzji przed którymi życie człowieka postawiło: zmiana pracy, znacznywydatek finansowy, decyzje rodzinne itp.
  • wsparcie przy problemach z zaufaniem Bogu, z budowaniem relacji z Nim  umocnienie w dążeniu do jakiegoś celu, w trwaniu w jakiejś decyzji, w trudnej sytuacji życiowej (np. choroba bliskiej osoby)

Osoba prosząca o modlitwę wstawienniczą najlepiej, gdyby była w stanie łaski uświęcającej, czyli po Spowiedzi Świętej i Komunii Świętej, choć nie jest to absolutnie konieczne. Osoby służące indywidualną modlitwą wstawienniczą, winny być do tego przygotowane poprzez ciągłą formację własną (Sakramenty, rekolekcje, regularne spotkania modlitewne, stałe kierownictwo duchowe lub spowiednictwo), odpowiednie szkolenia i kursy oraz stałą praktykę w posłudze.

Tematy poruszane w trakcie takiej posługi są objęte tajemnicą co pozwala osobie proszącej o modlitwę na komfort bezpiecznego powierzenia swoich problemów.

By umówić się na taką modlitwę, wystarczy przyjść na spotkanie modlitewne w każdy poniedziałek o godzinie 19 do domu parafialnego.